Terminarz roczny

Terminarz roczny

22-26 I 2024 r.     Sesja dla nowo mianowanych przełożonych lokalnych – I turnus
12-16 II 2024 r.    Sesja dla nowo mianowanych przełożonych lokalnych – II turnus
Program     Zapisy
26-28 I 2024 r.     Sesja szkoleniowa dla katechetek  Program
26-28 I 2024 r.     Sesja dla animatorek powołań Zaproszenie, Program
8-10 III 2024 r.    Sesja dla sióstr posługujących w dziełach charytatywnych Program, zapisy
12-14 IV 2024 r.   Sesja dla animatorek misyjnych  ZaproszenieProgram
20 IV 2024 r.        Szkolenie dla przedszkolanek  Program
17-19 VI 2024 r.   Szkolenie dla sióstr ekonomek

I – III 2023      Warsztaty dla przełożonych miejscowych. Informacje

23-27 I  i  13-17 II 2023    Sesje dla nowo mianowanych przełożonych lokalnych. Program

27-29 I 2023     Sesja dla animatorek powołań. Temat: „Jak rozmawiać o Kościele z młodymi ludźmi?”. Program

15-16 II 2023    Szkolenie dla sióstr sekretarek i archiwistek. Temat: „Instrukcja kancelaryjna, wykaz akt oraz instrukcja archiwalna w zgromadzeniach zakonnych”. Program

3 III 2023     Warsztaty medialne dla sióstr. Temat: „Zakonnice w medialnym tyglu”. Program

24-26 III 2023    Sesja dla sióstr posługujących w dziełach charytatywnych. Temat: „Współczesne zagrożenia niszczące młodzież”. Program

21-23 IV 2023      Sesja dla animatorek misyjnych. Temat: „Wierzę w Kościół Chrystusowy, z natury misyjny”. Program

21-23 IV 2023      Szkolenie dla posługujących wśród uchodźców. Temat: „Różnice kulturowe – mój świat nie jest Twoim światem”. Program

22 IV 2023     Sesja dla sióstr przedszkolanek. Program

15-17 V 2023     Szkolenie dla sióstr ekonomek. Program

8-9 IX 2023     51. Ogólnopolska Konferencja Historyków Zakonnych. Program

19-21 IX 2023     Sesja dla sióstr posługujących w instytucjach kościelnych i domach zakonnych. Program

22-24 IX 2023     Sesja dla sióstr przedszkolanek. Program

22-26 I 2024 r.     Sesje dla nowo mianowanych przełożonych lokalnych – I turnus
Program
12-16 II 2024 r.   Sesje dla nowo mianowanych przełożonych lokalnych – II_turnus

17-21 I 2022 r. i 31 I – 4 II 2022 r.    Sesje dla nowo mianowanych przełożonych lokalnych. Program

I-III 2022 r.     Warsztaty dla przełożonych lokalnych. Informacje

2-4 IV 2022      Sesja dla sióstr katechetek. Temat: „Kreatywność w przekazie Słowa Bożego – współczesna katecheza. Między teorią a praktyką”. Program

22-24 IV 2022     Sesja formacyjna dla animatorek powołań Temat: Powiedzcie światu, że istniejecie – nowa strategia budzenia powołań”. Program

21/22 V 2022     Spotkanie dla sióstr pielęgniarek. Temat: „Posłani w pokoju Chrystusa”. Program

22-24 IV 2022     Sesja dla sióstr przedszkolanek. Program

13-15 VI 2022       Szkolenie dla sióstr ekonomek. Program

17 IX 2022     Sesja dla sióstr przedszkolanek. Program

20-22 IX 2022       Sesja formacyjna dla sióstr posługujących w instytucjach kościelnych i domach zakonnych. Temat:  „Wierzę w Kościół Chrystusowy”. Program

30 IX – 2 X 22      Sesja dla sióstr posługujących w dziełach charytatywnych. Temat: „Ubodzy w służbie ubogim”. Program

13-17 X 2022      Sesja dla sióstr formatorek. Temat: „Drugi człowiek szansą świętości i rozwoju”.

XI 2022     Grupy wsparcia dla przełożonych miejscowych. Informacje

3-4 X 2022    Szkolenie dla sióstr ekonomek. Program

Szczegóły wkrótce.

30.01.2021      XXVIII  Sesja formacyjna dla sióstr referentek powołaniowych, w formie on-line  (przez Microsoft Teams). Temat: „Jak pójść za Jezusem Eucharystycznym -nowe wyzwania” Informacje w załączniku  Program spotkania

17.04.2021    Sesja formacyjna dla sióstr referentek misyjnych, w formie on-line na platformie ZOOM.  Informacja i program spotkania w załączniku

8-10.06.2021    142 Zebranie Plenarne Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych na Jasnej Górze.

3.09.2021     Sesja formacyjno-szkoleniowa dla Sióstr Pielęgniarek i Posługującym Chorym, Częstochowa – Jasna Góra – Aula Św. Jana Pawła II. Temat spotkania: Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy  załącznik

13.09.2021     Sesja szkoleniowa dla sióstr ekonomek, Warszawa, ul. Wóycickiego 1/3 Program

21-23.09.2021   Sesja formacyjna dla Sióstr posługujących w Instytucjach kościelnych i domach zakonnych w Częstochowie, ul. św. Barbara 43 – Dom rekolekcyjny Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo  Program

25.09.2021   Sesja dla Sióstr przedszkolanek w auli św. Jana Pawła II przy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach Program

12-13.10.2021   143 Zebranie Plenarne Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych na Jasnej Górze.

14-18. 10. 2021       Sesja Formacyjna dla Formatorek w Centrum Edukacyjno-Formacyjnym w Gnieźnie. Temat sesji: „Chrystus, który ubóstwem swoim ubogaca”. Informacja

16.10.2021      Konferencja w Warszawie dla sióstr zajmujących się historią. Program

Archiwum Terminarza

10-12 I     Sesja dla Przełożonych Wyższych – Posługa przełożonej wyższej w świetle prawa Powszechnego Kościoła, w Częstochowie na Jasnej Górze, Aula Jana Pawła II

20-24.I  I turnus szkolenia nowo mianowanych przełożonych lokalnych ⇒ Program

Szkolenie odbędzie się w domu Rekolekcyjnym Księży Pallotynów w Otwocku, ul. Żeromskiego 6. Zgłoszenia do Sekretariatu Konsulty na adres:s.barbara@zakony-zenskie.pl

10-14.II.      II turnus szkolenia nowo mianowanych przełożonych lokalnych.

24-26.I   Warsztaty „Być przełożoną” dla sióstr pełniących aktualnie funkcje przełożonych lokalnych w trzech terminach Informacje

24-26 I     Sesja naukowo-katechetyczna dla Sióstr katechetek nt.: Komunikacja   na katechezie – jak głosić ewangelię „pokoleniu smart fonów”? W domu rekolekcyjnym w Niepokalanowie zgłoszenia na adres: sekcjakatechetyczna@gmail.com do dnia 10 stycznia 2020r. ⇒ Program

24-26 I    XXVII  Sesja formacyjna dla sióstr referentek powołaniowych temat: Eucharystia drogą wiary w domu rekolekcyjnym Sióstr Szarytek w Częstochowie ul. Św. Barbary 43. Zgłoszenia należy kierować do Sekcji Powołań na adres: e-mail:   s.powolaniowa@wp.pl

28.II-01.III   Sesja dla Sióstr posługujących w dziełach charytatywnych w domu rekolekcyjnym Sióstr Szarytek w Częstochowie ul. Św. Barbary 43. Zgłoszenia należy kierować na e-mail: kdzchspp@gmail.com Program

21. III    Szkolenie dla sióstr dyrektorek, sióstr oraz nauczycieli pracujących w placówkach prowadzonych przez zgromadzenia zakonne. Informacje i Program Zgłoszenie należy kierować na: zgloszenienaszkolenie@gmail.com   ODWOŁANE

3-5.III    Sesja dla Sióstr organistek i odpowiedzialnych za Animację Muzyczną Liturgii w Otwocku w Domu Rekolekcyjnym XX Pallotynów, zgłoszenia: s.krescencja@zakony-zenskie.pl  do 25.02.2020  ⇒ Program

31.III-2.IV    141 Zebranie Plenarne Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych odbędzie się w Warszawie  ODWOŁANE

21-23.IV   Sesja formacyjna dla sióstr „60+” – “Misja Jesieni Życia” w Częstochowie, u Sióstr Szarytek  ul. Św. Barbary 43, – Program Sesji  ODWOŁANE

8-10.V    Sesja formacyjna dla sióstr grupy wiekowej 35-45 w Warszawie, „Dobre Miejsce”, ul. Dewajtis 3,  zgłoszenia do 14 kwietnia 2020 na adres: s.krescencja@zakony-zenskie.pl Program    ODWOŁANE

8-9.VI   Sesja szkoleniowa dla Sióstr Ekonomek w Warszawie w domu rekolekcyjnym na Dewajtis.  ODWOŁANE

6-7. X    141 Zebranie Plenarne Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych odbędzie się w Warszawie, w Domu Rekolekcyjnym „Dobre Miejsce”, ul. Dewajtis 3.

Program pracy rocznej w Diecezjach 2018/2019

26-27 I   Sesja dla Katechetek w Warszawie, ul. Czerniakowska 137 w szkole Sióstr Nazaretanek. Temat sesji: ASPEKTY BIBLIJNE WE WSPÓŁCZESNEJ KATECHEZIE  zgłoszenia na adres: sekcjakatechetyczna@gmail.com

21-25.I.      I turnus szkolenia nowo mianowanych przełożonych lokalnych

Szkolenie odbędzie się w domu Rekolekcyjnym Księży Pallotynów w Otwocku, ul. Żeromskiego 6. Zgłoszenia do Sekretariatu Konsulty na adres:s.barbara@zakony-zenskie.pl

4-8.II.      II turnus szkolenia nowo mianowanych przełożonych lokalnych.

4.III.         Szkolenie dla Sióstr zakonnych czynnych i klauzurowych „ABC ochrony danych osobowych” w Krakowie-Łagiewnikach. Zgłoszenia proszę kierować na e-maila: iod-kwpzzz@episkopat.pl. Program

5-7 IV      Misyjna Sesja Formacyjna – temat: „Ochrzczeni i Posłani” w Niepokalanowie

9-11 IV    139 Zebranie Plenarne Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych w Warszawie

23-25 IV     Sesja formacyjna dla Sióstr 60+ – „Misja Jesieni Życia” w Częstochowie, u Sióstr Szarytek  ul. Św. Barbary 43, – Program Misja Jesieni Życia

17-19 V       Spotkanie Sekcji Medyczno-Psychologicznej, miejsce spotkania w Puszczykowie k. Poznania, w Domu Sióstr Elżbietanek, ul. Wiosenna 15 PROGRAM 2019

21-22 V       Szkolenie dla sióstr sekretarek generalnych i prowincjalnych, w Warszawie, ul. Hozjusza 2 w „Amicus”

3-4 VI     Sesja szkoleniowa dla Sióstr Ekonomek w Zakopanem „Księżówka”

7-9 VI     Sesja Formacyjna dla Sióstr grupy wiekowej 35-45 „Tożsamość kobiety konsekrowanej” w Domu SS. Służek w Mariówce k. Przysuchy  Sesja dla Sióstr 35-45

3-4 IX      Sesja Formacyjno-Szkoleniowa dla Sióstr pielęgniarek i posługujących chorym. Program

6-8 IX      Szkolenie dla sióstr zainteresowanych działalnością Sieci „Bakhita” Program

24-26 IX    140 Zebranie Plenarne Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych w Warszawie

24-26 IX     Sesja dla Sióstr posługujących w domach zakonnych i instytucjach kościelnych, w Częstochowie u Sióstr Szarytek, ul. św. Barbary 43. Program „W mocy Bożego Ducha”

6-10 X      Sesja formacyjna dla Sióstr Formatorek, w Laskach

18 X        Zebranie Wikariuszy Biskupich i Sióstr Referentek Diecezjalnych w SEP Warszawa