Terminarz roczny

Terminarz roczny

Program pracy rocznej w Diecezjach 2018/2019

26-27 I   Sesja dla Katechetek w Warszawie, ul. Czerniakowska 137 w szkole Sióstr Nazaretanek. Temat sesji: ASPEKTY BIBLIJNE WE WSPÓŁCZESNEJ KATECHEZIE  zgłoszenia na adres: sekcjakatechetyczna@gmail.com

21-25.I.      I turnus szkolenia nowo mianowanych przełożonych lokalnych

Szkolenie odbędzie się w domu Rekolekcyjnym Księży Pallotynów w Otwocku, ul. Żeromskiego 6. Zgłoszenia do Sekretariatu Konsulty na adres:s.barbara@zakony-zenskie.pl

4-8.II.      II turnus szkolenia nowo mianowanych przełożonych lokalnych.

4.III.         Szkolenie dla Sióstr zakonnych czynnych i klauzurowych “ABC ochrony danych osobowych” w Krakowie-Łagiewnikach. Zgłoszenia proszę kierować na e-maila: iod-kwpzzz@episkopat.pl. Program

5-7 IV      Misyjna Sesja Formacyjna – temat: “Ochrzczeni i Posłani” w Niepokalanowie

9-11 IV    139 Zebranie Plenarne Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych w Warszawie

23-25 IV     Sesja formacyjna dla Sióstr 60+ – “Misja Jesieni Życia” w Częstochowie, u Sióstr Szarytek  ul. Św. Barbary 43, – Program Misja Jesieni Życia

17-19 V       Spotkanie Sekcji Medyczno-Psychologicznej, miejsce spotkania w Puszczykowie k. Poznania, w Domu Sióstr Elżbietanek, ul. Wiosenna 15 PROGRAM 2019

21-22 V       Szkolenie dla sióstr sekretarek generalnych i prowincjalnych, w Warszawie, ul. Hozjusza 2 w “Amicus”

3-4 VI     Sesja szkoleniowa dla Sióstr Ekonomek w Zakopanem “Księżówka”

7-9 VI     Sesja Formacyjna dla Sióstr grupy wiekowej 35-45 “Tożsamość kobiety konsekrowanej” w Domu SS. Służek w Mariówce k. Przysuchy  Sesja dla Sióstr 35-45

3-4 IX      Sesja Formacyjno-Szkoleniowa dla Sióstr pielęgniarek i posługujących chorym. Program

6-8 IX      Szkolenie dla sióstr zainteresowanych działalnością Sieci “Bakhita” Program

24-26 IX    140 Zebranie Plenarne Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych w Warszawie

24-26 IX     Sesja dla Sióstr posługujących w domach zakonnych i instytucjach kościelnych, w Częstochowie u Sióstr Szarytek, ul. św. Barbary 43. Program “W mocy Bożego Ducha”

6-10 X      Sesja formacyjna dla Sióstr Formatorek, w Laskach

18 X        Zebranie Wikariuszy Biskupich i Sióstr Referentek Diecezjalnych w SEP Warszawa

Archiwum Terminarza

Program pracy rocznej w Diecezjach 2018/2019

22-26.I.      I turnus szkolenia nowo mianowanych przełożonych lokalnych

Szkolenie odbędzie się w domu Caritas Polska w Warszawie, ul. Okopowa 55, dzielnica Wola.
Dojazd z różnych kierunków do przystanku Niska: z Banacha – tramwaj 1; z Dworca Centralnego – tramwaj 22; z Woli – tramwaj 27; z Wilanowa przez Stare Miasto – autobus 180. Zgłoszenia do Sekretariatu Konsulty na adres: kwpzzz@episkopat.pl

5-9.II.      II turnus szkolenia nowo mianowanych przełożonych lokalnych.

26-28.I     Sesja dla Sióstr Katechetek w Częstochowie, ul. Mąkoszy 1 Program

26-28.I.   Sesja formacyjna dla Sióstr Referentek powołaniowych Dom Rekolekcyjny SS.Szarytek, Cz-wa, ul.Św.Barbary 43 Zgłoszenie prosimy przysłać na adres: e-mail: s.powolaniowa@wp.pl  Program


23-25.II.     Sesja dla Sióstr pracujących w dziełach charytatywnych
temat: Rozumieć  dziecko z FASD. Płodowy zespół alkoholowy – diagnoza, objawy, terapia. Dom Rekolekcyjny SS.Szarytek, Cz-wa, ul.Św.Barbary 43 Zgłoszenie prosimy przysłać na adres: kdzchspp@gmail.com lub na telefon: 720-831-700. Program sesji

17.III   Sesja dla Sióstr Dyrektorek przedszkoli w Krakowie – Łagiewnikach. Temat: „Wychowanie dziecka, a zagrożenia duchowe” Program z formularzem zgłoszenia  Program Sesji

10-12. IV    137 Zebranie Plenarne Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych w Warszawie. Temat spotkania: Młodzież przyszłością i nadzieją Kościoła.

13-15. IV   Sesja formacyjna dla Referentek Misyjnych w Niepokalanowie. Temat spotkania: DUCH ŚWIĘTY SERCEM MISJI. Program

18-19.V      Sesja dla Sióstr zajmujących się historią, Lublin – Kul Program

18-20.V     Sesja dla Sióstr lekarek – u Sióstr Urszulanek SJK, Zakopane Jaszczurówka 2

22-23.V      Sesja dla Sióstr ekonomek, Zakopane – “Księżówka”, rozpoczęcie godz.10.30

4-5.IX        Sesja dla Sióstr pielęgniarek i posługujących chorym, Częstochowa – Jasna Góra, Sala św. Jana Pawła II, rozpoczęcie godz. 8.30 Program

13-16.IX    Kongres Młodych Konsekrowanych, Kraków – Lagiewniki i Centrum JP II

14-16.IX    Sesja dla Sióstr katechetek  „CAŁA PIĘKNA” – w ramach Szkoły Modlitwy Słowem Bożym.

19-21 IX    Sesja dla Sióstr posługujących w domach i instytucjach kościelnych, Częstochowa – Dom rekolekcyjny Sióstr Milosierdzia, ul. św. Barbara 43, rozpoczęcie godz. 14.00 Program

21-23 IX     Warsztaty dla przełożonych lokalnych “Być przełożoną” Informacje

4-5 X         Sesja dla Sióstr “60+” Misja Jesieni Życia Program  

8-12 X        Sesja dla Sióstr formatorek, Laski k/Warszawy Program

9-10 X        Sympozjum czterech Konferencji Przełożonych Wyższych, Kraków – Centrum Jana Pawła II Program i informacje

19 X      Zebranie Wikariuszy Biskupich i Sióstr Referentek Diecezjalnych w SEP godz. 10,00

24 XI       Spotkanie Dyrektorów SOW-ów w Ostrowie Wielkopolskim u Sióstr Elżbietanek

14 XII      Spotkanie dla sekretarek w Warszawie – Amicus, ul. Hozjusza 2

Idźcie i Głoście Program formacji stałej życia konsekrowanego w Polsce 2016-2017

20-22.I.    Sesja Naukowa dla Sióstr katechetek w Częstochowie ul. św. Barbary 43

23-27.I.      I turnus szkolenia nowo mianowanych przełożonych lokalnych

6-10.II.      II turnus szkolenia nowo mianowanych przełożonych lokalnych Caritas Polska, Warszawa, ul.Okopowa 55

Szkolenie odbędzie się w domu Caritas Polska w Warszawie, ul. Okopowa 55, dzielnica Wola. Dojazd z różnych kierunków do przystanku Niska: z Banacha – tramwaj 1; z Dworca Centralnego – tramwaj 22; z Woli – tramwaj 27; z Wilanowa przez Stare Miasto – autobus 180.

27-29. I.      Sesja formacyjna dla Sióstr referentek powołaniowych – Częstochowa Dom Rekolekcyjny Sióstr Szarytek, ul. św. Barbary 43 – Informacje dla Sióstr Rozpoczęcie obiadem o godz. 13.00. Zajęcia rozpoczną się o godz. 14.00.Zakończenie o godz. 10.00.

10-12.III.     Sesja dla Sióstr pracujących w dziełach charytatywnych Dom Rekolekcyjny SS.Szarytek, Cz-wa, ul.Św.Barbary 43

17-19.III.   Sesja dla Sióstr „Blaski i cienie wieku średniego” Caritas Polska, Warszawa, ul.Okopowa 55

19-21.III.   Spotkanie sióstr dyrektorek przedszkoli w Tyńcu – Życie duchowe a zarządzanie

31.III -2.IV    Sesja Formacyjna dla Sióstr Referentek Misyjnych w Niepokalanowie Informacje  Program

25-27.IV.   Wiosenne Zebranie Plenarne Przełożonych Wyższych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych w Warszawie – Sekretariat KEP

10 V   Spotkanie dotyczące placówek pieczy zastępczej w Centrum Caritas Polska, Warszawa, ul.Okopowa 55 (zgłoszenia: kwpzzz@episkopat.pl

12-14 V   Spotkanie dla sióstr lekarek – Olsztyn k. Częstochowy

19-20 V  Spotkanie dla sióstr zajmujących się historią – Warszawa, ul. Okopowa 55

30-31 V  Sesja szkoleniowa dla Sióstr Ekonomek w Centrum Caritas Polska, Warszawa, ul.Okopowa 55 (zgłoszenia: kwpzzz@episkopat.pl

10 VI      Spotkanie dla sióstr referentek powołaniowych – w Centrum Caritas Polska,  Warszawa, ul.Okopowa 55 (zgłoszenia: e-mail:  s.powolaniowa@wp.pl)


VII – VIII   Namiot Powołaniowy dyżury

Program pracy rocznej w Diecezjach 2017/2018

5-7 IX    Spotkanie dla sióstr pielęgniarek – na Jasnej Górze Program Sesji

9 IX       Pielgrzymka osób konsekrowanych na Święty Krzyż

26-28.IX Dni skupienia dla sióstr pracujących w domach zakonnych program

30.IX      Szkolenie dla sióstr dyrektorek i nauczycieli przedszkoli Program

9-13 X   Sesja dla mistrzyń wszystkich etapów formacji – Laski k. Warszawy Formularz zgłoszeniowy

10 – 12. X   Zebranie Plenarne Konferencji Wyższych Przełożonych ŻZZ

14 – 15. X   Sesja szkoleniowa dla wychowawców i nauczycieli – Temat: Wychowawca wobec współczesnych problemów. Sesja odbędzie się w budynku WSD w Częstochowie, ul. św. Barbary 41. Rozpoczęcie w sobotę o godz. 8.00, zakończenie w niedzielę ok. godz.13.00. Zgłoszenia prosimy kierować pocztą elektroniczną na adres Sekcji: s.p2@wp.pl lub telefonicznie: 696 688 110

20.X      Zebranie Wikariuszy Biskupich i Sióstr Referentek Diecezjalnych w SEP

17-19.XI  Szkolenie dla członków Sieci Bakhita oraz dla wszystkich Sióstr Częstochowa Program Spotkania

1 – 3. XII   Sesja dla Sióstr „Blaski i cienie wieku średniego” Caritas Polska, Warszawa, ul.Okopowa 55 Program

CFD Trzebinia – Szkoła Formatorek 2017-2019

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.