Terminarz roczny

Terminarz roczny

10-12 I     Sesja dla Przełożonych Wyższych – Posługa przełożonej wyższej w świetle                   prawa Powszechnego Kościoła,  w Częstochowie na Jasnej Górze, Aula Jana                       Pawła II

20-24.I  I turnus szkolenia nowo mianowanych przełożonych lokalnych ⇒ Program

Szkolenie odbędzie się w domu Rekolekcyjnym Księży Pallotynów w Otwocku, ul. Żeromskiego 6. Zgłoszenia do Sekretariatu Konsulty na adres:s.barbara@zakony-zenskie.pl

10-14.II.      II turnus szkolenia nowo mianowanych przełożonych lokalnych.

24-26.I   Warsztaty “Być przełożoną” dla sióstr pełniących aktualnie funkcje przełożonych lokalnych w trzech terminach Informacje

24-26 I     Sesja naukowo-katechetyczna dla Sióstr katechetek nt.: Komunikacja   na katechezie – jak głosić ewangelię „pokoleniu smart fonów”? W domu rekolekcyjnym w Niepokalanowie zgłoszenia na adres: sekcjakatechetyczna@gmail.com        do dnia 10 stycznia 2020r. ⇒ Program

24-26 I    XXVII  Sesja formacyjna dla sióstr referentek powołaniowych temat: Eucharystia drogą wiary w domu rekolekcyjnym Sióstr Szarytek w Częstochowie ul. Św. Barbary 43. Zgłoszenia należy kierować do Sekcji Powołań na adres: e-mail:   s.powolaniowa@wp.pl

28.II-01.III   Sesja dla Sióstr posługujących w dziełach charytatywnych w domu                     rekolekcyjnym Sióstr Szarytek w Częstochowie ul. Św. Barbary 43. Zgłoszenia                   należy kierować na e-mail: kdzchspp@gmail.com Program

21. III    Szkolenie dla sióstr dyrektorek, sióstr oraz nauczycieli pracujących w placówkach prowadzonych przez zgromadzenia zakonne. Informacje i Program Zgłoszenie należy kierować na: zgloszenienaszkolenie@gmail.com   ODWOŁANE

3-5.III    Sesja dla Sióstr organistek i odpowiedzialnych za Animację Muzyczną Liturgii w Otwocku w Domu Rekolekcyjnym XX Pallotynów, zgłoszenia: s.krescencja@zakony-zenskie.pl  do 25.02.2020  ⇒ Program

31.III-2.IV    141 Zebranie Plenarne Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych odbędzie się w Warszawie  ODWOŁANE

21-23.IV   Sesja formacyjna dla sióstr „60+” – “Misja Jesieni Życia” w Częstochowie, u Sióstr Szarytek  ul. Św. Barbary 43, – Program Sesji  ODWOŁANE

8-10.V    Sesja formacyjna dla sióstr grupy wiekowej 35-45 w Warszawie, „Dobre Miejsce”, ul. Dewajtis 3,  zgłoszenia do 14 kwietnia 2020 na adres: s.krescencja@zakony-zenskie.pl Program    ODWOŁANE

8-9.VI   Sesja szkoleniowa dla Sióstr Ekonomek w Warszawie w domu rekolekcyjnym na Dewajtis.  ODWOŁANE

6-7. X    141 Zebranie Plenarne Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych odbędzie się w Warszawie, w Domu Rekolekcyjnym „Dobre Miejsce”, ul. Dewajtis 3.

Archiwum Terminarza

Program pracy rocznej w Diecezjach 2018/2019

26-27 I   Sesja dla Katechetek w Warszawie, ul. Czerniakowska 137 w szkole Sióstr Nazaretanek. Temat sesji: ASPEKTY BIBLIJNE WE WSPÓŁCZESNEJ KATECHEZIE  zgłoszenia na adres: sekcjakatechetyczna@gmail.com

21-25.I.      I turnus szkolenia nowo mianowanych przełożonych lokalnych

Szkolenie odbędzie się w domu Rekolekcyjnym Księży Pallotynów w Otwocku, ul. Żeromskiego 6. Zgłoszenia do Sekretariatu Konsulty na adres:s.barbara@zakony-zenskie.pl

4-8.II.      II turnus szkolenia nowo mianowanych przełożonych lokalnych.

4.III.         Szkolenie dla Sióstr zakonnych czynnych i klauzurowych “ABC ochrony danych osobowych” w Krakowie-Łagiewnikach. Zgłoszenia proszę kierować na e-maila: iod-kwpzzz@episkopat.pl. Program

5-7 IV      Misyjna Sesja Formacyjna – temat: “Ochrzczeni i Posłani” w Niepokalanowie

9-11 IV    139 Zebranie Plenarne Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych w Warszawie

23-25 IV     Sesja formacyjna dla Sióstr 60+ – “Misja Jesieni Życia” w Częstochowie, u Sióstr Szarytek  ul. Św. Barbary 43, – Program Misja Jesieni Życia

17-19 V       Spotkanie Sekcji Medyczno-Psychologicznej, miejsce spotkania w Puszczykowie k. Poznania, w Domu Sióstr Elżbietanek, ul. Wiosenna 15 PROGRAM 2019

21-22 V       Szkolenie dla sióstr sekretarek generalnych i prowincjalnych, w Warszawie, ul. Hozjusza 2 w “Amicus”

3-4 VI     Sesja szkoleniowa dla Sióstr Ekonomek w Zakopanem “Księżówka”

7-9 VI     Sesja Formacyjna dla Sióstr grupy wiekowej 35-45 “Tożsamość kobiety konsekrowanej” w Domu SS. Służek w Mariówce k. Przysuchy  Sesja dla Sióstr 35-45

3-4 IX      Sesja Formacyjno-Szkoleniowa dla Sióstr pielęgniarek i posługujących chorym. Program

6-8 IX      Szkolenie dla sióstr zainteresowanych działalnością Sieci “Bakhita” Program

24-26 IX    140 Zebranie Plenarne Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych w Warszawie

24-26 IX     Sesja dla Sióstr posługujących w domach zakonnych i instytucjach kościelnych, w Częstochowie u Sióstr Szarytek, ul. św. Barbary 43. Program “W mocy Bożego Ducha”

6-10 X      Sesja formacyjna dla Sióstr Formatorek, w Laskach

18 X        Zebranie Wikariuszy Biskupich i Sióstr Referentek Diecezjalnych w SEP Warszawa