Panel sióstr zakonnych z kanonistami na UKSW

W sobotę, 9 marca 2024 r., odbył się na Uniwersytecie Kard. S. Wyszyńskiego panel sióstr zakonnych z kanonistami przygotowany przez s. prof. Bożenę Szewczul WNO, wykładowcę prawa na UKSW. W gronie prelegentów byli: ks. dr Krzysztof Gierat CMF, Dykasteria Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, Rzym; o. dr Robert Leżohupski OFMConv., WT UAM w Poznaniu; Papieski Uniwersytet Urbaniana, ks. dr hab. Marek Stokłosa SCJ, Prorektor UKSW, o. dr hab. Dariusz Borek O.Carm, Dziekan WPK UKSW, ks. dr Rafał Kamiński CSMA, Prodziekan WPK UKSW, którzy odpowiadali na wcześniej nadesłane pytania sióstr. W panelu uczestniczyło ponad 150 sióstr zakonnych, w tym wiele przełożonych wyższych z radami. Zdjęcia

Na zakończenie panelu słowo podziękowania skierowała przewodnicząca Konferencji Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych w Polsce m. Ewa Kaczmarek MChR: Na ręce Prorektora UKSW ks. prof. Marka Stokłosy i Dziekana Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW o. prof. Dariusza Borka składam serdeczne podziękowania za zorganizowanie Panelu dyskusyjnego sióstr zakonnych z kanonistami pod tytułem „Prawo życia zakonnego w pytaniach i odpowiedziach”. Dziękuję wszystkim prelegentom i zaangażowanym w organizację tego spotkania, szczególnie s. prof. Bożenie Szewczul.  Jesteśmy na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, pozwolę więc sobie przywołać postać Prymasa Tysiąclecia, o którym siostry zakonne w mówiły, że był dla nich  ojcem  i opiekunem. Według Prymasa najskuteczniejszą obroną Kościoła jest przykład życia. Ocielenie życia zakonnego w Polsce uzależniał od jego jakości. Nieustannie podkreślał potrzebę wszechstronnej formacji, również intelektualnej. Twierdził, że dobrze jest wierzyć, ale trzeba też wiedzieć. Do tego, aby zrozumieć Chrystusa do końca potrzeba użyć i kolan i głowy. Dla podniesienia poziomu wykształcenia sióstr powstawały z inicjatywy Prymasa różnego rodzaju studia międzyzakonne. Specjalnym dekretem wprowadził obowiązek zdawania egzaminów dla nowo wybranych zarządów w zgromadzeniach. Powołał też komisje do przeprowadzania wspomnianych egzaminów i prosił o pisemne sprawozdania z wykonania nakazanych zobowiązań. Wszystkie zarządzenia wynikały z troski Prymasa, by siostry były jak najlepiej przygotowane do pełnienia swoich zadań. Dziś coraz częściej mnożą się oskarżenia o nadużywanie władzy przez przełożonych zakonnych. Obecność tak dużej liczby sióstr na panelu świadczy o tym, że siostry podejmują wszelkie starania, by powodów do takich oskarżeń nie było. Bardzo dziękuję siostrom za obecność i współtworzenie tego wyjątkowego spotkania.

/s. Krescencja Huk/