Spotkanie formacyjne dla Junioratek Sióstr Salezjanek

W dniach 2-4 lutego 2024 r., w domu rekolekcyjnym Sióstr Elżbietanek w Zalesiu Górnym, odbył się zjazd formacyjny dla Sióstr Junioratek Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki (Siostry Salezjanki) obu polskich Inspektorii (Wrocławskiej i Warszawskiej). Zdjęcia

Spotkanie przebiegało pod hasłem „Chcę wyprowadzić Oblubienicę na pustynię i mówić do Jej serca” (por Oz 2,16). Podczas tych dni towarzyszył siostrom fragment Słowa o kuszeniu Jezusa na pustyni (Mt 4, 1-11), przez który przeprowadził Siostry ks. Marek Chmielniak SAC. Junioratki kontemplując ikonę Jezusa na pustyni, spotkały się nie tylko z tematem pokus w życiu duchowym, ale również najgłębszych potrzeb, które każdy posiada. W temat ten wpisało się również spotkanie Junioratek z s. Lidią Strzelczyk FMA, radną generalną, która podczas konferencji online poruszyła temat kultury troski jako odpowiedzi na kryzys życia konsekrowanego w czasie wielkich przemian, kultury troski tak ważnej w życiu każdej z sióstr i życiu wspólnot, w których żyją siostry. Usłyszane treści, Junioratki przeżywały w czasie adoracji, osobistego spotkania ze Słowem, ale również podczas siostrzanych rozmów, momentów rekreacji czy przy przysłowiowej kawie. Siostry zakończyły spotkanie pełne wdzięczności i radości, umocnione Słowem i spotkaniem, aby w swojej codzienności, we wspólnocie i pośród młodych z jeszcze większą świadomością żyć i dzielić się przyjętymi treściami.

/Junioratki Sióstr Salezjanek/