Sesja szkoleniowa dla Sióstr katechetek

UCZEŃ – KATECHETA – RODZIC
Komunikacja – relacje – wyzwania

W dniach 26-28 stycznia 2024 r. w Częstochowie, w Wyższym Międzydiecezjalnym Seminarium Duchownym, odbyła się sesja szkoleniowa, zorganizowana przez Sekcję Katechetyczną Komisji Wychowania i Nauczania przy KWPŻZZ w Polsce. W szkoleniu wzięło udział ponad 80 sióstr z różnych zgromadzeń zakonnych z całej Polski.
Celem szkolenia było zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej, dotyczącej posługi katechetycznej we współczesnym świecie. Zdjęcia

Podczas szkolenia nie zabrakło spotkań o charakterze integracyjnym i jednoczącym środowisko katechetyczne sióstr. Sesja rozpoczęła się o godzinie 19.00 wystąpieniem s. Emmanueli Tomczak CSFN,przewodniczącej Sekcji Katechetycznej. Przywitano przybyłe siostry z różnych wspólnot zakonnych w Polsce. Wieczorne spotkanie pt. „Kreatywne pomysły na lekcje” poprowadziła s. Emmanuela. Mogłyśmy aktywnie utrwalić metody i pomysły na ciekawe lekcje.

Następnego dnia miałyśmy okazję poznać s. Rut Kopruchę, Przełożoną prowincjalną SS. de Notre Dame, która z ramienia Konsulty jest opiekunką Sekcji. S. Rut przywitała wszystkie siostry w imieniu Konsulty, przedstawiła członkinie Sekcji Katechetycznej i podziękowała wszystkim katechetkom za trud posługi i poświęcenie.

Ten dzień pod hasłem „Wyzwania komunikacyjne w relacji z uczniami” miał charakter warsztatowy. Zajęcia prowadziła p. Natalia Przybylska – terapeutka, trenerka umiejętności psychospołecznych dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych, która ze swoistą sobie ekspresją przybliżyła interesujące nas tematy oraz pomagała zrozumieć problemy, z jakimi spotykamy się podczas posługi katechetycznej.
Pracowity i owocny dzień zakończono przed cudownym wizerunkiem Matki Bożej Królowej Polski wspólną modlitwą Akatystem i Apelem Jasnogórskim.

Trzeci dzień szkolenia rozpoczęłyśmy wspólną Eucharystią, której przewodniczył ks. bp dr Adam Bab, przewodniczący Bilateralnego Zespołu Katolicko-Prawosławnego, Konsultor Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży, Delegat KEP ds. Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Była ona okazją do dziękczynienia za łaski, które otrzymujemy od Boga w czasie naszej posługi katechetycznej, za dar spotkania z Bogiem w katechizowanym człowieku, za możliwość wzajemnego ubogacania się poprzez kontakt z młodym człowiekiem i jego rodzicami. Następnie podczas bloku wykładowego Ks. Biskup przybliżył zagadnienie „Katecheta – Rodzic – Internet: przymierze czy komunikacja”. Po wykładzie był czas na trudne i ważne dla katechetek pytania, na które ks. Biskup z wielką cierpliwością odpowiadał.

Przedstawicielki zgromadzeń zakonnych zgodnie uznały, że szkolenia pozwalają utrwalić oraz poszerzyć wiedzę, umiejętności, podwyższają jakość posługi katechetycznej oraz kompetencje sióstr. Zgłaszały zapotrzebowanie na kolejne szkolenia i warsztaty tematyczne, które będą podnosić efektywność pracy i jednoczyć środowisko katechetyczne sióstr zakonnych w Polsce.

/s. M. Paula Nikiel/