Rozpoczęła się Nadzwyczajna Kapituła Generalna u Sióstr Dominikanek

NADZWYCZAJNA KAPITUŁA GENERALNA W ZGROMADZENIU SIÓSTR ŚW. DOMINIKA w Krakowie, 19 – 25 sierpnia 2018

Zgodnie z uchwałą XXV. Zwyczajnej Kapituły Generalnej z 2016 r., przełożona generalna Matka Aleksandra Zaręba zwołała Nadzwyczajną Kapitułę Generalną, która dokona zatwierdzenia nowej redakcji Konstytucji i Zarządzeń Zgromadzenia. Duchową inspiracją prac kapituły są słowa psalmu Prawo Pańskie jest doskonałe i pokrzepia duszę (…) Jego słuszne nakazy radują serce (Ps. 19,8-9).  W Kapitule bierze udział 31 sióstr.

Odbywa się ona w ośrodku „Domus Mater” księży sercanów w Krakowie.

Zadaniem członkiń kapituły jest troska o nowe oblicze zarówno duchowe, jak i prawne Zgromadzenia z wnikliwym poszukiwaniem tego, co mówi Duch Święty do Zgromadzenia dzisiaj, z szacunkiem dla jego charyzmatu oraz zdrowych tradycji.

Pragnieniem całego Zgromadzenia jest, aby to wydarzenie dokonało się zgodnie z duchem  świątobliwej Matki Założycielki Czcigodnej Sługi Bożej Kolumby Białeckiej – której 180. rocznica urodzin przypada podczas Kapituły, 23 sierpnia – ku chwale Boga i na pożytek Kościoła.

 

Ojciec święty Franciszek przesłał na tę okoliczność list następującej treści:

Czcigodna Matko,

Jego Świątobliwość Franciszek powiadomiony o Nadzwyczajnej Kapitule Generalnej Zgromadzenia Sióstr Św. Dominika, która rozpocznie się w dniu 19 sierpnia br., przesyła jej Uczestniczkom wyrazy duchowej łączności i serdeczne pozdrowienia.

Ojciec Święty poleca Siostry Duchowi Świętemu, by w tych szczególnych dniach obrad, połączonych z modlitwą i refleksją, dał Wam „światłe oczy serca tak, byście wiedzieli, czym jest nadzieja waszego powołania” (Efl, 18). Niech świadectwo życia Założycielki Sługi Bożej Matki Kolumby Białeckiej oraz bł. Siostry Julii Rodzińskiej będzie impulsem i pomocą w dziele odnowy Zgromadzenia w duchu Kościoła i współczesnych wyzwań.

Jego Świątobliwość zawierza przygotowania i prace Kapituły wstawiennictwu Maryi Niepokalanej i św. Dominika, i udziela Matce Generalnej oraz wszystkim Uczestniczkom Kapituły swego Apostolskiego Błogosławieństwa, obejmując nim również całe Zgromadzenie.

Z Chrystusowym pozdrowieniem

                    Arcybiskup Angelo Becciu Substytut Sekretariatu Stanu

Watykan, 17 maja 2018 r.