Spotkanie Sióstr referentek powołaniowych w 2013 r.

Komisja Powołaniowa przy Konsulcie Wyższych przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych. Serdecznie zapraszamy  siostry referentki powołaniowe na sesję formacyjną związaną z tematyką powołaniową w kontekście przeżywanego w Kościele Roku Wiary  „Nowa ewangelizacja, a duszpasterstwo powołań” Dwa terminy spotkania: 15-17 lutego 2013 r. w Zakroczymiu i 08-10 marca 2013r. w Czechowicach Dziedzicach. Program szczegółowy poniżej.

Cel:
Podczas spotkań formacyjnych pragniemy podjąć postulat wysuwany przez Krajową Radę Duszpasterstwa Powołań, aby:

  •  pogłębiać formację teologiczną
  •  pogłębiać życie wiary i modlitwy
  •  tworzyć kulturę powołaniową

W związku z tym :

  •  zapraszamy wykładowców – przedstawicieli różnych duchowości, by przybliżali ważne zagadnienia teologii powołania,
  •  podejmujemy praktyczną pomoc referentkom powołaniowym dla pełnienia ich posługi towarzyszenia powołaniom w Kościele i w poszczególnych Zgromadzeniach,
  •  podejmujemy wspólną modlitwę w intencji powołań,
  •  umożliwiamy siostrom referentkom dzielenie się doświadczeniem i konkretnymi pomocami w pracy z młodzieżą, dlatego prosimy przywieźć ze sobą pomoce, którymi można podzielić się z innymi.

Opłata za całość sesji: 200,-
Zgłoszenia należy kierować bezpośrednio do domów rekolekcyjnych:
Centrum Duchowości „Honoratianum” ul. O. Honorata Koźmińskiego 36 05-170 Zakroczym
tel: 22 785-23-28; 22 785-34-96 e-mail: honoratianum@gmail.com

Dom Rekolekcyjny Św. Józefa – Księża Jezuici
Al. św. Andrzeja Boboli 1
43-502 Czechowice Dziedzice

tel./fax: 32 215 33 67
e-mail: betania@adres.pl

PROGRAM

„Nowa ewangelizacja, a duszpasterstwo powołań”

Piątek
14.00 Spotkanie wprowadzające
15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia
Nabożeństwo pokutne / konferencja – ojcowie Kapucyni
Wystawienie Najświętszego Sakramentu
okazja do sakramentu pojednania- ojcowie Kapucyni
17.30 Nieszpory
18.00 Kolacja w milczeniu
19.30 Eucharystia z homilią – ojcowie Kapucyni
Sobota
7.00 Eucharystia z Jutrznią – ojcowie Kapucyni
8.00 Śniadanie
9.00 Konferencja I: Nowa ewangelizacja a duszpasterstwo powołań
– wyzwania i szanse – ks. dr Adam Wodarczyk, Moderator Generalny Ruchu Światło-Życie, członek Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji
10.30 przerwa
11.00 Konferencja II: Nowa ewangelizacja a życie konsekrowane – świadectwo
i misja kerygmatu – ks. dr Adam Wodarczyk
13.00 Obiad
15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
15.15 Życie konsekrowane i duszpasterstwo powołaniowe:
wyzwania, prospektywy, nadzieje – siostry Apostolinki
17.30 Nieszpory
18.00 Kolacja
19:30-20:30 Adoracja Najświętszego Sakramentu – siostry Apostolinki
Niedziela
7.00 Jutrznia z medytacją
8.00 śniadanie
9.00 Spotkanie podsumowujące z zaangażowaniem uczestniczek – s. Sylwia Prokopowicz
10.30 Eucharystia – ojcowie Kapucyni
11.45 Obiad