5-9.XI.2012 r odbyła się Sesja dla Mistrzyń wszystkich etapów formacji

W dniach 5-9 listopada 2012 w Zakroczymiu odbyła się sesja nt. „Formacja do wiary”. Sesja skierowana była do mistrzyń wszystkich etapów formacji. Uczestniczyło w niej 81 sióstr z 40 zgromadzeń zakonnych. Zaproszeni prelegenci przybliżyli uczestniczkom następujące tematy: ”Z jakim doświadczeniem wiary wstępują młodzi – sugestie formacyjne”, „Wiara- postacie biblijne”, „Formowanie wiary – środki, metody, rola kryzysów”, „ Zagrożenia wiary- opętania, przekleństwa, grzech pokoleniowy”.

Zebrane formatorki przeżyły także dzień skupienia,  a w ramach spotkań w grupach wymieniły się doświadczeniami ze swojej pracy. Pokazały one, że formacja do życia zakonnego dzisiaj, na każdym etapie, wymaga z jednej strony dobrze przygotowanych formatorek, z drugiej zaś zaangażowania samych powołanych w pogłębianie relacji z Bogiem.

szs, stz

TEMAT:  FORMACJA  DO  WIARY

Zakroczym, 5-9.XI.2012 r.

5 listopada – poniedziałek

13.00               obiad
14.15               wprowadzenie w sesję
14.30               p. dr Ewa Kusz: „Z jakim poziomem wiary wstępują młodzi – sugestie formacyjne”
15.30-16.00      przerwa
16.00-17.00      II wykład p. dr Ewy Kusz
18.00               kolacja
19.00               Msza św. z Nieszporami

 6 listopada – wtorek

6.45                 EUCHARYSTIA z Jutrznią
8.00                 śniadanie
9.00-12.15      ks. dr Krzysztof Siwek „Wiara – postacie biblijne”
10.15-10.45       przerwa
12.30                obiad
14.30                spotkanie w grupach: „Świadkowie wiary w naszych rodzinach zakonnych”
15.30-16.00       przerwa
16.00-17.00       panel: „Problemy wiary u osób formowanych – widziane oczami formatorek”
18.00               kolacja
19.15               Lectio divina jako droga dojrzewania wiary ucznia
(wprowadzenie do dnia skupienia) – ks. dr Piotr Ślęczka SDS
20.00               Adoracja Najśw. Sakramentu (45 minut)

7 listopada – środa

                   Dzień skupienia:  Jeremiasz – świadek wiary w Słowo Boga   – ks. dr Piotr Ślęczka SDS

7.00                 Lectio (czytanie Słowa Bożego – Jr 1, 4-12; 15, 10-21)
8.00                 śniadanie
9.00                 wprowadzenie do Meditatio
czas osobistej modlitwy – Meditatio (60 minut)
11.45               wprowadzenie do Oratio
12.30               obiad
15.00               wystawienie Najświętszego Sakramentu (do godz. 17.00)
czas osobistej modlitwy – Oratio (60 minut)
17.15               Eucharystia
18.00               kolacja
19.15              wprowadzenie do Contemplatio (Jr 36)
wystawienie Najświętszego Sakramentu – Contemplatio (45 minut)
wieczorny rachunek sumienia w świetle Słowa Bożego

              Okazja do skorzystania z rozmowy lub sakramentu pojednania we środę: 10.00-11.30; 14.00-14.50; 15.10-16.50; 18.30-19.10.

 8 listopada – czwartek

6.45                 EUCHARYSTIA z Jutrznią
8.00                 śniadanie
9.00-12.15      O. Tadeusz Florek OCD: „Formowanie wiary: środki, metody, role kryzysów”
10.15 – 10.45  przerwa
12.30               obiad
14.30               Dzielenie się przeżytym Słowem Bożym z Dnia skupienia /w grupach/
15.45               Spotkanie z Komisją Formacyjną /sugestie, oczekiwania itp./
17.30               Nieszpory
18.00               kolacja
19.00               rekreacja

 9 listopada – piątek

6.45                 EUCHARYSTIA z Jutrznią
8.00                 śniadanie
9.00 – 12.15   ks. Piotr Pietrzak: „Problem opętania, przekleństwa, grzech pokoleniowy”
10.15-10.45      przerwa
12.30               obiad
zakończenie sesji

Miejsce:

Zakon Braci Mniejszych Kapucynów
ul. Honorata Koźmińskiego 36
05 – 170 Zakroczym

Dojazd autobusem z Dworca Autobusowego z Warszawy Zachodniej