Życzenia Wielkanocne Bpa J. Kicińskiego dla Zgromadzeń Żeńskich

Umiłowane w Chrystusie Panu Drogie Siostry, w pierwszym Liście św. Pawła Apostoła do Koryntian czytamy: A jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, próżna jest także nasza wiara (1Kor 15,14). Gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, nie byłoby życia konsekrowanego. Jego zmartwychwstanie i obecność pośród nas daje nam perspektywę życia wiecznego, do której nieustannie zdążamy. Doświadczenie Jego przemieniającej miłości sprawiło, że św. Paweł Apostoł głosi Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. To doświadczenie spotkania ze Zmartwychwstałym przyczynia się do zmiany jego życia, które odtąd staje się życiem dla Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie.

Powołaniem każdej osoby konsekrowanej jest odpowiadać wierną miłością serca na łaskę powołania. Ta wierna miłość sprawia, że nikt z nas nie jest w stanie zatrzymać jej tylko dla siebie. Nikt z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie: jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy dla Pana; jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana. I w życiu więc, i w śmierci należymy do Pana (Rz 14,7-8).

Apostołowie po zmartwychwstaniu Chrystusa w mocy Bożego Ducha głosili Ewangelię całemu światu. Takie jest i nasze posłanie – głosić Chrystusa w porę i nie w porę. I choć nie zawsze będziemy doświadczać owoców naszej posługi głoszenia i Jezus wydawać się będzie daleki, to właśnie On zapewnia nas, że będzie z nami aż do skończenia świata. A po swoim zmartwychwstaniu mówi do nas: pokój wam.

Umiłowane w Chrystusie Panu – przyjmijcie najserdeczniejsze życzenia z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Niech Chrystus Zmartwychwstały napełnia Wasze serca odwagą głoszenia Jego miłości. Dzisiejszy świat potrzebuje ludzi świętych! Życzę Wam świętości pośród spraw codziennych. Bądźcie zwiastunkami Poranka Wielkanocnego! Niech Maryja Matka Zmartwychwstałego otacza Was swoją miłością
i towarzyszy Wam w przechodzeniu od wiernego trwania pod krzyżem do pustego grobu. Niech Chrystus zmartwychwstaje w Waszych sercach w czasie każdej Eucharystii i przypomina: Odwagi! Ja jestem, nie bójcie się! (Mt 14,27).

Wszystkim Wam – drogie Siostry – pragnę wyrazić moją szczerą wdzięczność za dar Waszej posługi miłości w Kościele i świecie, do którego jesteście posłane. Z serca Wam dziękuję za obecność i za wszelkie dobro.

Z pasterskim błogosławieństwem –

                                          + Jacek Kiciński CMF

                                         Przewodniczący Komisji ds. Życia Konsekrowanego

                           i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego KEP