„Rozeznać powołanie” – Kongregacja Duszpasterstwa Powołań

„Rozeznać powołanie” – to temat wiosennej Ogólnopolskiej Kongregacji Duszpasterstwa Powołań. Spotkanie odpowiedzialnych za duszpasterstwa powołaniowe w diecezjach i zakonach odbyło się w dniach 27 lutego – 1 marca 2015r. w Księżówce. Wzięło w nim udział ponad 120 osób z całego kraju, w tym duża liczba sióstr zakonnych. więcej na konsekrowani

„Rozeznać powołanie” – to temat wiosennej Ogólnopolskiej Kongregacji Duszpasterstwa Powołań. Spotkanie odpowiedzialnych za duszpasterstwa powołaniowe w diecezjach i zakonach odbyło się w dniach 27 lutego – 1 marca 2015r. w Księżówce. Wzięło w nim udział ponad 120 osób z całego kraju, w tym duża liczba sióstr zakonnych.

Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. powołań bp Marek Solarczyk podkreślił, że tym razem w czasie zjazdu akcent był położony na sytuację egzystencjalną młodego człowieka, który szuka odpowiedzi na fundamentalne pytania dotyczącego swojego miejsca w Kościele i w świecie. Należy bliżej przyjrzeć się ich oczekiwaniom, postrzeganiu Boga, Kościoła, samego siebie oraz wyzwaniom z jakimi codziennie musi się zmierzać żyjąc w swoim środowiskach – powiedział bp Solarczyk. Zwrócił uwagę, że niezwykle cenne w postawieniu właściwej diagnozy będzie świadectwo tych, którzy od wielu lat pomagają młodzieży rozeznawać powołanie.  – Takie osoby znacznie lepiej widzą zmiany zachodzące w myśleniu i funkcjonowaniu młodych ludzi oraz są w stanie przewidzieć przyszłe tendencje tej ewolucji – zauważył delegat KEP ds. powołań.

W czasie zjazdu zaplanowany był także czas na modlitwę i osobistą refleksję. W sposób szczególny poświęcony był temu pierwszy dzień spotkania. Obok nieszporów delegaci uczestniczyli w nabożeństwie Drogi Krzyżowej. Uroczysta liturgia była celebrowana w sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach. Trzydniowy zjazd zakończył się 1 marca.

W Zakopanem obecna była mocna reprezentacja zakonów mających swoje główne ośrodki powołaniowe w archidiecezji krakowskiej. Siostra Krystyna Pogwizd, dominikanka pracująca w Krakowie, mówiła, że osoba odpowiedzialna za powołania swoją pracę zaczyna już z najmłodszymi. – Jesteśmy w okresie Wielkiego Postu, prowadzimy rekolekcje. Już w tym działaniu widzę naszą misję mówienia o Bogu i formacji powołaniowej.

Ogólnopolskie Kongregacje Referentów Powołaniowych odbywają się dwa razy w roku- jesienią i na wiosnę. Jesienna Kongregacja odbywa się zawsze na Jasnej Górze, natomiast wiosenna w różnych miejscach Polski.