Sympozjum 4. Konferencji Życia Konsekrowanego 21-23 IV.2015r. w KUL – Lublin

W ramach obchodów Roku Życia Konsekrowanego cztery Konferencje Przełożonych Wyższych, to jest instytutów świeckich, zgromadzeń żeńskich czynnych i klauzurowych oraz zgromadzeń męskich, organizują w dniach 21-23 kwietnia b.r. Sympozjum nt. W jedności uobecniać Chrystusa w świecie. W spotkaniu wezmą udział przełożeni wyżsi i zaproszeni goście. Sympozjum będzie odbywało się na Katolickim Uniwersytecie w Lublinie. Sympozjum rozpocznie się uroczystą Mszą świętą w Katedrze lubelskiej o godz. 9.00 koncelebrowaną pod przewodnictwem J. E. Ks. Abpa  S.Budzika, kanclerza KULu.  Kolejne dniu będą miały następujące hasła: „Spojrzeć w przeszłość z wdzięcznością”, „Przeżywać teraźniejszość z pasją”, „Przyjąć przyszłość z nadzieją”.   Program

jednosc-1Wśród prelegentów będą m.in. ks. prof. Krzysztof Pawlina, o. prof. Andrzej Derdziuk OFMCap, o. prof. Marek Saj CSsR, ks. prof. Andrzej Maryniarczyk, a także biskup Antoni Pacyfik Dydycz, związany z zakonem franciszkanów kapucynów. Praca w grupach i dyskusje skoncentrowane będą wokół wyzwań współczesnej epoki i aktualności duchowości, charyzmatów i misji życia konsekrowanego. Uczestnicy sympozjum będą zastanawiać się, jak dziś zakony mogą działać razem. Nie zabraknie dyskusji na temat duszpasterstwa powołaniowego i formacji zakonnej. W czwartkowej debacie nad wyzwaniami dla życia konsekrowanego udział wezmą: Iwona Schymalla, prof. KUL Alina Rychnio, Stanisław Karczewski, Wiesława i Lech Stefanowie oraz o. prof. Jacek Kiciński CMF.

Czas sympozjum to także okazja do wspólnej modlitwy zakonników, sióstr zakonnych, mniszek i członków instytutów świeckich.  W programie znalazły się wspólne Msze św., nabożeństwo Koronki do Bożego Miłosierdzia, medytacja, modlitwa Regina Celi i nieszpory w kościele akademickim.  W czwartek, 23 kwietnia, Mszę św. dla uczestników sympozjum będzie celebrował abp Celestino Migliore, nuncjusz apostolski w Polsce.

Ogólnopolskie Sympozjum „W jedności uobecniać Chrystusa w świecie” organizowane jest przez Konferencję Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych, Konferencję Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich, Konferencję Przełożonych Żeńskich Klasztorów Kontemplacyjnych w Polsce, Krajową Konferencja Instytutów Świeckich we współpracy z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II: Instytutem Teologii Moralnej, Ośrodkiem Badań nad Geografią Historyczną Kościoła w Polsce i Katedrą Pedagogiki Chrześcijańskiej.