Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego opublikował raport za rok 2016

36,7% katolików uczestniczyło w niedzielnej Eucharystii, a do Komunii Świętej przystąpiło 16% – wynika z danych opublikowanych przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego za 2016 rok.

Z danych przedstawionych przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego, zebranych na podstawie dorocznego liczenia wiernych w parafiach,  wynika, że w 2016 roku w niedzielnej Eucharystii uczestniczyło 36,7% zobowiązanych katolików, podczas gdy do Komunii Świętej przystąpiło 16%. Oznacza to, że w stosunku do 2015 roku wskaźnik dominicantes – czyli katolików uczestniczących w niedzielnych Mszach Świętych – jest niższy o 3,1%, zaś wskaźnik communicantes – czyli osób przystępujących do Komunii Świętej – 1%.

Najwyższy wskaźnik dominicantes  odnotowano w diecezji tarnowskiej (66,9%), rzeszowskiej (60,5%) i przemyskiej (56,4%). Najniższy w diecezji szczecińsko-kamieńskiej (22,7%), łódzkiej (23,4%) i koszalińsko-kołobrzeskiej (24,4%). Wskaźnik communicantes był najwyższy w diecezji tarnowskiej (25,3%), opolskiej (21,1%) i zamojsko-lubaczowskiej (20,1%) zaś najniższy w diecezji sosnowieckiej (10,3%), szczecińsko-kamieńskiej (10,5%) i koszalińsko-kołobrzeskiej (10,5%).

Jednocześnie w każdą niedzielę 2016 roku odprawiono niemal 48 tys. Eucharystii. Katolicy najchętniej wybierali Msze święte w godzinach porannych, między godziną 8 a 11.

Z danych Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego wynika również, że 2016 roku w seminariach diecezjalnych studiowało 2,3 tys. alumnów. Najmniej seminarzystów jest w diecezji bydgoskiej (19), łowickiej (21) i sosnowieckiej (27), a najwięcej w diecezji tarnowskiej (175), archidiecezji warszawskiej (155) i przemyskiej (98).

W Polsce znajduje się ponad 10 tys. parafii, na terenie których mieszka 35,7 miliona osób. Ponadto w Polsce jest 18 tys. sióstr zakonnych i 11,9 tys. zakonników.

Z raportu wynika ponadto, że parafie coraz częściej korzystają z nowoczesnych środków komunikacji oraz aktywnie prowadzą duszpasterstwo rodzin. W 2016 r. Prawie 60 % parafii miało swoje strony internetowe. Są diecezje, w których ok. 70-80% parafii wydaje swoje gazetki. W 2016 działało w Polsce 2.600 poradni rodzinnych. Łącznie ponad 100 tys. osób skorzystało z poradni rodzinnych.

„Można zauważyć, że ludzie są coraz mniej otwarci na sferę duchową. Jednakże niemal wszyscy Polacy czują się związani z katolicyzmem, co ukazuje względna stabilność trendów z ostatnich pięciu lat. W 2015 roku nastąpił lekki wzrost procentowy osób uczestniczących w niedzielnej Mszy Świętej i przystępujących do Komunii Świętej. W 2016 r. odsetek osób praktykujących obniżył się. Zwiększyła się zaś liczba udzielanych chrztów i małżeństw sakramentalnych oraz zwiększyła się liczba dzieci, które przystąpiły do Pierwszej Komunii Świętej”, skomentował raport ks. Wojciech Sadłoń SAC, dyrektor Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego.

Za Episkopat.pl

Raport Instytutu Statyki Kościoła Katolickiego za rok 2016

ks. dr hab. Józef Kloch (UKSW), dr hab. Monika Przybysz (UKSW) – komentarz do danych dotyczących komunikacji w parafiach