Papież Franciszek: Bądźmy zaczynem jedności, pocieszenia i miłosierdzia

Uroczystość Trójcy Przenajświętszej zaprasza nas do zaangażowania się w codzienne wydarzenia, aby być zaczynem jedności, pocieszenia i miłosierdzia – powiedział Franciszek podczas modlitwy Anioł Pański w Watykanie. Papież zaznaczył, że w tej misji jesteśmy podtrzymywani mocą, którą nam daje Duch Święty: „leczy ona ciało ludzkości zranionej niesprawiedliwością, uciskiem, nienawiścią i chciwością”.

Drodzy bracia i siostry, dzień dobry!

Dzisiaj, w uroczystość Trójcy Świętej Ewangelia świętego Jana przedstawia nam fragment długiej mowy pożegnalnej, wygłoszonej przez Jezusa na krótko przed swoją męką. W mowie tej wyjaśnił On swoim uczniom najgłębsze prawdy dotyczące Jego osoby. Została w niej nakreślona relacja między Jezusem, Ojcem i Duchem Świętym. Jezus wie, że jest blisko realizacji planu Ojca, który zostanie wypełniony przez Jego śmierć i zmartwychwstanie. Dlatego pragnie zapewnić swoich uczniów, że ich nie opuści, bo Jego misja będzie kontynuowana przez Ducha Świętego. To Duch Święty będzie kontynuował misję Jezusa, czyli prowadzenia Kościoła ku przyszłości.

Jezus objawił na czym polega ta misja. Przede wszystkim, Duch prowadzi nas do zrozumienia wielu rzeczy, których sam Jezus jeszcze nie wypowiedział (por. J 16,12). Nie chodzi o nowe lub szczególne doktryny, ale o pełne zrozumienie tego wszystkiego, co Syn usłyszał od Ojca i co pozwolił poznać swoim uczniom (por. w. 15). Duch prowadzi nas do nowych sytuacji życiowych ze spojrzeniem zwróconym ku Jezusowi, a jednocześnie otwartym na wydarzenia i na przyszłość. Pomaga On nam podążać w dziejach będąc silnie zakorzenionymi w Ewangelii, a także z dynamiczną wiernością wobec naszych tradycji i zwyczajów.

Ale tajemnica Trójcy Świętej mówi również o nas, o naszej relacji z Ojcem, Synem i Duchem Świętym. Poprzez chrzest, Duch Święty włączył nas bowiem w serce i życie samego Boga, który jest komunią miłości. Bóg jest „rodziną” trzech osób, które miłują się tak bardzo, że tworzą jedno. Ta „boska rodzina” nie jest zamknięta w sobie, ale jest otwarta, komunikuje się w stworzeniu i historii, i wkracza w świat ludzi, by wezwać wszystkich do uczestnictwa w niej. Trynitarna perspektywa komunii ogarnia nas wszystkich, i pobudza nas do życia w miłości i braterskim dzieleniu się, będąc pewnymi, że tam, gdzie jest miłość, tam jest Bóg.

Fakt, że jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga-komunii wzywa nas do zrozumienia samych siebie jako istot-w-relacji i przeżywania relacji międzyludzkich w solidarności i miłości wzajemnej. Relacje takie rozgrywają się przede wszystkim w ramach naszych wspólnot kościelnych, aby coraz wyraźniej ukazywał się obraz Kościoła jako Trójcy Świętej. Rozgrywają się także w każdej innej relacji społecznej, od rodziny do przyjaźni w środowisku pracy. Są to konkretne okazje, które są nam dane by budować relacje po ludzku coraz bardziej bogate, zdolne do wzajemnego szacunku i bezinteresownej miłości.

Uroczystość Trójcy Przenajświętszej zaprasza nas do zaangażowania się w codzienne wydarzenia, aby być zaczynem jedności, pocieszenia i miłosierdzia. W tej misji jesteśmy podtrzymywani mocą, którą nam daje Duch Święty: leczy ona ciało ludzkości zranionej niesprawiedliwością, uciskiem, nienawiścią i chciwością. Dziewica Maryja w swej pokorze, przyjęła wolę Ojca i poczęła Syna za sprawą Ducha Świętego. Niech nam Ona, zwierciadło Trójcy Świętej pomoże umocnić naszą wiarę w tajemnicę Trójcy i wcielać ją w życie decyzjami i postawami miłości i jedności.

Po modlitwie Anioł Pański:

W sobotę w Cosenza został ogłoszony błogosławionym Franciszek Maria Greco, kapłan diecezjalny, założyciel Sióstr Małych Pracownic Najświętszego Serca Pana Jezusa. Na przełomie dziewiętnastego i dwudziestego wieku był animatorem życia religijnego i społecznego w swoim mieście, Acri, gdzie prowadził swoje owocne posługiwanie. Dziękujemy Bogu za tego przykładnego księdza [brawa]. Te brawa należą się także wielu dzielnym księżom, którzy są tutaj, we Włoszech.

Jutro rozpocznie się w Stambule w Turcji, Pierwszy Światowy Szczyt Humanitarny, którego celem jest zastanowienie się nad środkami, jakie należy podjąć, aby wyjść naprzeciw dramatycznym sytuacjom humanitarnym spowodowanych przez konflikty zbrojne, problemy środowiskowe i skrajne ubóstwo. Towarzyszmy modlitwą uczestnikom tego spotkania, aby zaangażowali się w pełni w realizację głównego celu humanitarnego: ratowania życia każdego istnienia ludzkiego, nie wykluczając nikogo, szczególnie niewinnych i najbardziej bezbronnych. Stolica Apostolska weźmie udział w tym spotkaniu, w tym Szczycie Humanitarnym. W tym celu, aby reprezentować Stolicę Apostolską wyruszył w podróż sekretarz stanu, kard. Pietro Parolin.

We wtorek 24 maja, będziemy jednoczyli się duchowo z wiernymi w Chinach, którzy tego dnia szczególnie uroczyście świętują wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych, czczonej w sanktuarium w Szenszan w Szanghaju. Prośmy Maryję aby udzieliła swoim dzieciom w Chinach zdolności rozpoznawania w każdej sytuacji znaków miłosiernej obecności Boga, który zawsze przyjmuje i przebacza. W tym Roku Świętym Miłosierdzia niech katolicy chińscy, razem z wyznawcami innych szlachetnych tradycji religijnych, staną się konkretnym znakiem miłości i pojednania. W ten sposób będą oni krzewić autentyczną kulturę spotkania i harmonii całego społeczeństwa. za KAI