Diecezjalne instytuty zakonne: konieczna zgoda z Watykanu

W Kościele stale powstają nowe instytuty życia zakonnego. „Choć rodzą się one i rozwijają wewnątrz Kościołów partykularnych, są darem dla całego Kościoła” – czytamy w opublikowanym dziś papieskim reskrypcie, podpisanym 11 maja b. r. przez kardynała sekretarza stanu Pietro Parolina.

Z dokumentu dowiadujemy się, że Kongregacja ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego zwróciła uwagę na niebezpieczeństwo erygowania takich instytutów w diecezjach bez dostatecznego rozeznania. Chodzi o to, by upewnić się co do oryginalności ich charyzmatu i możliwości jego rozwijania. Do tego konieczne jest konsultowanie w każdym takim przypadku Stolicy Apostolskiej, o czym mówi wyraźnie Kodeks Prawa Kanonicznego. Stwierdza on: „Biskupi diecezjalni mogą, każdy na własnym terytorium, erygować formalnym dekretem instytuty życia konsekrowanego, po niezbędnej konsultacji Stolicy Apostolskiej” (kan. 579).

Jak stwierdza się w opublikowanym dziś reskrypcie, Ojciec Święty na audiencji udzielonej 4 kwietnia watykańskiemu sekretarzowi stanu ustalił, że taka uprzednia konsultacja jest konieczna, by erygowanie diecezjalnego instytutu życia konsekrowanego miało moc prawną. Bez niej wydany przez biskupa dekret erekcyjny nie będzie ważny. Reskrypt wchodzi w życie z dniem 1 czerwca b. r.

Za Radio watykańskie