Spotkanie Referentek Misyjnych – „Ochrzczeni i posłani”

Komisja Misyjna przy Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych w Polsce zorganizowała w Niepokalanowie w dniach 5 -7 kwietnia 2019 r. Formacyjną Sesję Misyjną dla sióstr zakonnych. Zaproszenie zostało skierowane do wszystkich sióstr, szczególnie referentek misyjnych wszystkich zgromadzeń żeńskich oraz sióstr zainteresowanych sprawami misji. Przybylo ponad 90 sióstr z 43 Zgromadzeń zakonnych, aby wspólnie modlić się za misje i misjonarzy, ożywić w sobie ducha misyjnego, formować się misyjnie oraz przygotować siebie i swoje zgromadzenie na wyjątkowy tegoroczny październik, czyli Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny. Temat spotkania brzmiał: „Ochrzczeni i posłani”.

Piątkowe popołudnie rozpoczęliśmy Koronką do Miłosierdzia Bożego, następnie krótkie zapoznanie się i podzielenie się w małych grupkach swoją pozytywną cechą związaną z własnym imieniem. Była to prosta, ale równocześnie bardzo zbliżająca forma wzajemnego poznania się. Następnie celebrowaliśmy Eucharystie w kaplicy św. Maksymiliana. Przez cały czas towarzyszył nam Ks.Bp Józef Szamocki, biskup pomocniczy diecezji toruńskiej, wcześniej przez 5 lat pracował na misjach w Zambii. W czasie Mszy św. ksiądz biskup mówił o celach i sensie Nadzwyczajnego miesiąca Misyjnego, podkreślając szczególnie znaczenie osobistej formacji i przylgnięcia do Chrystusa. Mszę św. koncelebrował Ks. Będziński, sekretarz krajowy PDRW i PDPA, który w czasie pierwszego wykładu przedstawił ideę NMM i oczekiwania papieża Franciszka. Zaprezentował także przygotowane materiały i wydarzenia zaplanowane przez dyrekcję krajową PDM. W drugiej części tego spotkania s.Monika Juszka RMI, z sekretariatu PUM, podała kilka konkretnych propozycji i pomysłów na to, jak umisyjnić wspólnoty zakonne, szczególnie w kontekście NMM. Wieczorem, idąc wokół bazyliki, rozważaliśmy stacje Drogi Krzyżowej, modląc się za misje i misjonarzy.

Drugi dzień spotkania rozpoczął się jutrznią. Przedpołudniowe refleksje poprowadził O. Mirosław Adaszkiewicz OFMConv, który ukazał zapał misyjny i metody pracy misyjnej św. Maksymiliana Marii Kolbego. „Św. Maksymilian radościami cieszył się jak dziecko, a w trudnościach chwytał się ręki Maryi. Jego środkami misyjnymi były modlitwa, miłość bliźniego, cudowny medalik, korespondencja i nowinki techniczne”– powiedział o. Mirosław, przedstawiając w ciekawy i nowatorski sposób św. Maksymiliana jako misjonarza niezwykle gorliwego, pełnego zapału i marzeń w zdobywaniu świata dla Maryi i Jezusa, a jednocześnie borykającego się – jak wielu misjonarzy z codziennymi trudnościami. W czasie Mszy św. Ks. Bp J. Szamocki mówił o potrzebie świadectwa dawanego własnym życiem.

Po południu był czas na zwiedzanie miejsc związanych z O. Maksymilianem, a następnie O. Krzysztof Kołodyński SVD przedstawił nam na przykładach konkretnych zdjęć zasady dobrej fotografii. Przybliżył nam również sposób pisania reportażu, a na zakończenie zajęć był jeszcze czas na fotograficzne warsztaty w terenie. Sobota zakończyła się świadectwami misjonarek  oraz filmem o księdzu kardynale Kozłowieckim.

Trzeciego dnia Ks. Bp Józef Szamocki w swojej konferencji „Ochrzczeni i posłani”  przybliżył nam dokumenty Kościoła odnośnie misji jak również dzielił się własnym doświadczeniem misji. Przewijało się głębokie przekonanie o potrzebie radykalnego wszczepienia w Jezusa, w Kościół oraz przylgnięcia do rad ewangelicznych. Wszystko po to, aby osoby konsekrowane czuły się prawdziwie i radykalnie posłane, niosąc innym Tego, którego same w życiu spotkały i przekazując to, czego od Niego doświadczyły. Spotkanie zakończyło się uroczystą Mszą Świętą. z indywidualnym błogosławieństwem i posłaniem.

Przez cały czas sesji był udostępniony misyjny sklepik  Papieskich Dzieł Misyjnych, gdzie można było znaleźć bardzo dużo różnych materiałów do animacji misyjnych.

W imieniu Komisji Misyjnej dziękuję wszystkim siostrom, które uczestniczyły w sesji oraz wszystkim zaangażowanym w jakikolwiek sposób w przygotowanie i poprowadzenie sesji.

Bogu niech będą dzięki.

S. Irena Karczewska FMM