Program formacji stałej życia konsekrowanego w Polsce w roku duszpasterskim 2018/2019

W MOCY BOŻEGO DUCHA

Wprowadzenie do programu

Podobnie jak w poprzednich latach, poniższy materiał został opracowany w oparciu o program duszpasterski Kościoła w Polsce (szkic w załączniku). Obecny rok stanowi drugi etap dwuletniego programu, zatytułowanego „Duch, który umacnia miłość”. W roku 2017-2018 pod hasłem: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym” odkrywaliśmy Osobę i dary Ducha Świętego. W roku 2018-2019 skoncentrujemy się na prawdzie o naszym powołaniu do misji w mocy Bożego Ducha.

Proponujemy 9 tematów, na kolejne dziewięć miesięcy, które nas zatrzymają na wybranych zagadnieniach związanych z tematem roku.

Na początek, we wrześniu, proponujemy powrót do źródeł naszego powołania i misji – chrzest, bierzmowanie, konsekracja. W październiku, wraz z całym Kościołem chcemy skierować naszą refleksję na misje Ad gentes osób życia konsekrowanego i na sposób naszego włączania się w misję zbawiania człowieka i świata. W listopadzie (100 rocznica niepodległości naszej Ojczyzny) proponujemy zogniskować uwagę na wkład charyzmatów zakonnych w odzyskanie niepodległości i naszą misję budowania jedności narodowej dzisiaj. W grudniu, w kontekście przeżywania Świąt Wcielenia Syna Bożego, chcemy przypomnieć, że wciąż na nowo potrzebujemy poddawania naszego życia Duchowi Świętemu, aby kształtował w nas Jezusa. W styczniu pragniemy zaprosić do refleksji nad rolą Bożego Ducha w budowaniu jedności naszych wspólnot. W lutym natomiast chcemy się uwrażliwić na tę prawdę, że Duch Święty posyła z misją nie tylko każdego z nas pojedynczo, ale także jako wspólnotę. Marzec i okres Wielkiego Postu wydaje się być odpowiednim kontekstem do refleksji nad rolą Ducha Świętego w przyjmowaniu cierpienia, nad wymiarem apostolskim cierpienia oraz uwrażliwić nas na obecność osób starszych i chorych w naszych wspólnotach i środowiskach. W kwietniu – w okresie świętowania Paschy Chrystusa, pragniemy przypomnieć owoce działania Ducha Świętego w człowieku – człowieka przemienianego przez działanie Ducha i posyłanego z misją w Jego mocy. Majowe spotkanie, jak co roku, proponujmy poświęcić osobie Maryi, podkreślając Jej obecność w sercu Kościoła, rolę jaką w Nim pełniła i pełni. Pragniemy też – na wzór Maryi – ożywić świadomość naszej obecności w życiu Kościoła, naszej jedności – z diecezją, z parafią, pomiędzy wspólnotami w Kościele.

Do każdego tematu zostały zaproponowane teksty z Pisma Świętego i z nauki Kościoła, które mogą posłużyć za inspirację, punkt wyjścia, do przygotowania konferencji na dany miesiąc.  Program

Program formacji stałej życia konsekrowanego w Polsce 2018-2019

thumbnail of Program formacyjny 2018-2019