Przełożone zakonne u Papieża

Papież Franciszek spotkał się z ponad 800 siostrami z całego świata, uczestniczącymi w odbywającym się Rzymie zgromadzeniu Międzynarodowej Unii skupiającej generalne przełożone zakonne. Dyskutowały one m.in. o wizji żeńskiego życia konsekrowanego we współczesnym świecie i o nowych wyznaniach, jakie ten świat niesie. Mówiono też o konieczności większego docenienia kobiet, w tym właśnie sióstr zakonnych, przez Kościół hierarchiczny.

W tym kontekście wskazano, że zakonnice są coraz lepiej i wszechstronniej wykształcone i podejmują wyzwania, o jakich kiedyś nawet nie śmiały marzyć czy do których ich nie dopuszczano. Przypomniano też o konieczności większej współpracy międzyzakonnej w zglobalizowanym świecie, co powinno stanowić przeciwwagę dla wciąż zbyt często praktykowanego „współzawodnictwa charyzmatów” oraz  troski tylko i wyłącznie o własne powołania i dzieła. Wskazano przy tym, że współczesne zakonnice powinny charakteryzować się wolnością w Chrystusie oraz być odważne, mądre i gotowe do podejmowania nowych wyznań.

Copyright © by ab/bz/rv