Sesja formacyjna dla nowo mianowanych przełożonych lokalnych

W dniach 22-26 stycznia 2024 r. odbyła się w Pallotyńskim Domu Rekolekcyjnym w Otwocku sesja formacyjna dla nowo mianowanych przełożonych lokalnych. W sesji wzięło udział 39 sióstr z 23 zgromadzeń zakonnych z kraju i zagranicy. Na program spotkania złożyły się konferencje wygłaszane przez specjalistów różnych dziedzin, praca warsztatowa, wspólna modlitwa i spotkania rekreacyjne.

Wśród prelegentów byli: s. Dolores Nowak PDDM (Mistyczny wymiar Liturgii w praktyce celebracji), ks. Jan Jędraszek SAC (Ikony biblijne wspólnoty zakonnej), s. Anna Renkiewicz USJK (Misja przełożonej wspólnoty w myśli Kościoła – wymiar duchowy i charyzmatyczny), s. Joanna Moś RSCJ (Wspólnota zakonna miejscem wzrostu osobowego i duchowego, Kobiecość w życiu konsekrowanym), s. Elżbieta Woźna USJK (Mądra troska o zdrowie), s. Krystyna Chmiel SNMPNP (Zagadnienia prawno-administracyjne), dr Maria Golczyńska (Postawa przełożonej wobec zaburzeń i chorób psychicznych), s. Gabriela Hasiura CP (Ku relacjom ewangelicznym we wspólnocie), m. Ewa Kaczmarek MChR (Żeńskie zgromadzenia zakonne), ks. Krzysztof Marcyński SAC (Media za klauzurą. Obecność sióstr w mediach).

Różnorodność tematów, ich aktualność oraz przede wszystkich bardzo ciekawe przedstawienie treści przez zaproszonych gości były bardzo cennym i realnym wsparciem dla sióstr rozpoczynających swą posługę jako przełożone. Podobną rolę spełniała także wymiana doświadczeń pomiędzy przełożonymi i możliwość zasięgnięcia rady u prelegentów. O wartości sesji może świadczyć często ponawiany przez siostry postulat podtrzymywania tradycji spotkań.

Sesja dla nowo mianowanych przełożonych lokalnych odbywa się od wielu lat w dwóch turnusach na początku roku. Za organizację odpowiedzialna jest Komisja Formacji Permanentnej przy Konferencji WPŻZZ.

/s. Urszula Fabisiak MChR/