W dniu 3 marca 2023 r., w Warszawie odbyło się spotkanie szkoleniowo-warsztatowe dla sióstr zakonnych, związane z problematyką wizerunku w mediach oraz kryzysem wizerunkowym życia zakonnego. Uczestniczyło w nim 55 sióstr z różnych zgromadzeń zakonnych. Intrygujący temat: „Zakonnice w medialnym...
Na Ukrainie polskie siostry stanowią 40 proc. wszystkich pracujących tam sióstr zakonnych. Na co dzień posługują w ponad 150 miejscach (>>wykaz). „Mimo wojny, nie wyjechały, chcą być na miejscu i pracować tam, gdzie to jest najbardziej potrzebne” – powiedziała...
W dniach 15-16 lutego 2023 r. w Amicusie na Warszawskim Żoliborzu odbyło się dwudniowe szkolenie dla sióstr sekretarek zgromadzeń zakonnych w Polsce. Uczestniczyło w nim 68 sióstr. Tematem było: Instrukcja kancelaryjna, wykaz akt oraz instrukcja archiwalna w zgromadzeniach zakonnych....
Kryzys powołań przynagla nas, aby ewangelizować i świadczyć o Jezusie. Wiele osób chce żyć bliżej Boga, dlatego szuka prawdziwych świadków Chrystusa. Sami chcą takimi być – mówi Family News Service przewodnicząca Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych s. Dolores...
Wartość naszej posługi zależy od tego, jak bardzo ufamy Bogu i czy potrafimy być blisko ludzi tam, gdzie stawia nas Bóg, oddając siebie dzień po dniu. Nie możemy czekać na idealne warunki, lepsze czasy i przemianę trudnych sióstr i...
Dnia 29.01.2023 roku o godzinie 9.00 w Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie miała miejsce Msza święta radiowa przed Dniem Życia Konsekrowanego. Przewodniczył jej bp Jacek Kiciński CMF, przewodniczący Komisji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, który też...
W dniach od 23 do 27 stycznia odbyła się w domu rekolekcyjnym Księży Pallotynów w Otwocku sesja formacyjna dla nowo mianowanych sióstr przełożonych. Wzięło w niej udział 70 sióstr z 27 zgromadzeń zakonnych z Polski i z zagranicy. Sesja...
Na co dzień pracują w szkołach, przedszkolach, domach opieki, prowadzą Dom Samotnej Matki i poradnię Rachel – Siostry Misjonarki Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej z USA w dniach 23-26 stycznia spotkały się w Chicago na Dniach Formacyjnych, które poprowadził...
W dniach 13-14 stycznia 2023 r. odbyło się w Rzymie spotkanie przedstawicieli Konferencji Życia Konsekrowanego – męskich i żeńskich oraz niektórych instytutów świeckich z pięciu krajów: Hiszpanii, Portugalii, Polski, Włoch i Węgier z Dykasterią ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i...
W Lublinie 6 stycznia 2023 r., w Uroczystość Objawienia Pańskiego, w 94 roku życia, odeszła do Pana Matka Agnes Zofia Studzińska od Ukrzyżowanego i Niepokalanej, była przełożona generalna Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny (1977-1989). Przeżyła 74 lata w Zgromadzeniu. Agnes,...