„Gdyby nie Roszkowa Wola, gdyby nie dom rodzinny Siedliskich, nie byłoby dziś Zgromadzenia Sióstr Nazaretanek, nie byłoby dobra niesionego przez wszystkich, którzy żyją charyzmatem Nazaretu,” powiedziała Przełożona Prowincjalna s. Wiesława Hyzińska w czasie uroczystości odpustowych w Roszkowej Woli – miejscu...
M. Maksymiliana Pilarska, Przełożona Prowincjalna Prowincji Polskiej Zgromadzenia Sióstr Pielęgniarek Trzeciego Zakonu Regularnego św. Franciszka, urodziła się 14 maja 1979r. w Tarnowskich Górach, diec. gliwicka. Do Zgromadzenia wstąpiła 17 września 1998 roku. Pierwszą profesję złożyła 11 sierpnia 2001 r....
Po wyzwoleniu obwodu mikołajowskiego mieszkańcy zaczęli wracać do swoich domów z nadzieją, że uda im się uratować przynajmniej część dobytku. „My też, jak ludzie ze wsi Kyseliwka, nie mogliśmy siedzieć i czekać, dlatego wraz z proboszczem ks. Ołeksandrem Repinem...
Gdy patrzę na radość dzieci, które przybiegają i pokazują co udało im się napisać w zeszycie, to czuję, że życie moje ma sens, że więcej nic mi nie potrzeba. Posługa misyjna to najpiękniejsza rzecz, jaka mnie w życiu spotkała....
„Musimy mieć odwagę, być rozeznającymi i zawsze utrzymywać nasze skupienie na misji pytając, gdzie Duch Święty nas prowadzi? A potem wyruszyć w nieznaną lub niepewną przyszłość, ufając Bogu, który nas prowadzi jako Pasterz” – pisze s. Angela Marie Mazzeo,...
Świat potrzebuje Boga! Na własne oczy możemy zobaczyć, czym jest świat bez Niego. Jako osoby konsekrowane jesteśmy wezwani do ewangelizacji – powiedziała przewodnicząca Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych s. Dolores Zok SSpS, dzieląc się z Family News Service...
20 października 2022, w Sekretariacie KEP w Warszawie, odbyła się konferencja prasowa prezentująca książkę Agaty Puścikowskiej „Siostry nadziei”. Wśród zaproszonych gości były dwie siostry pracujące na Ukrainie:  s. Alicja Jonasza Bukowska, elżbietanka (Czarnomorsk) oraz s. Teresa Mateja, salezjanka (Odessa). „Wojna...
W dniach 13-17 października 2022 w Centrum Edukacyjno – Formacyjnym w Gnieźnie miała miejsce sesja formacyjna dla sióstr formatorek. Wzięło w niej udział 52 siostry. Temat spotkania: „Drugi człowiek szansą świętości i rozwoju”. Prelegentami sesji byli: o. Tadeusz Florek OCD...
Rakiety przynoszą śmierć. Codziennie w Ukrainie giną ludzie. Świat już się do tego przyzwyczaił. Jest zmęczony tą wojną. Bez wiary w to, że dobro zwycięży zło, wojna zniszczy nie tylko budynki i marzenia, ale także człowieka – mówi s....
W dniach 7-9 października 2022 r. odbyła się w ośrodku rekolekcyjnym Księży Pallotynów w Otwocku sesja formacyjna zatytułowana „Różne pokolenia, różne doświadczenia – siła jedności”. Spotkanie, w którym wzięło udział ponad 40 sióstr z około 20 zgromadzeń miało formę...