Międzynarodowa konferencja poświęcona ochronie dzieci i młodzieży

W Warszawie trwa (19-22.09) konferencja poświęcona ochronie dzieci i młodzieży w Europie środkowo-wschodniej (zwołana z inicjatywy Papieskiej Komisji ds. Ochrony Małoletnich). Współorganizatorem konferencji jest Konferencja Episkopatu Polski. Biorą w niej udział przedstawiciele Episkopatów i osób pracujących w obszarze ochrony dzieci i młodzieży w 20 krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

 „Międzynarodowe spotkanie ma umożliwić wymianę doświadczeń i zainicjowanie wspólnych działań oraz bliższą współpracą Kościołów w środkowo-wschodniej części Europy w zakresie zapobiegania wykorzystaniu seksualnemu osób małoletnich. Wśród zarejestrowanych blisko 80 uczestników są członkowie Papieskiej Komisji, biskupi, wyżsi przełożeni zakonów męskich i żeńskich, a także osoby świeckie działające w obszarze ochrony małoletnich w poszczególnych krajach. Reprezentują Kościół rzymskokatolicki i greckokatolicki z Polski, Albanii, Chorwacji, Słowenii, Węgier, Rumunii, Mołdawii, Bułgarii, Czech, Słowacji, Ukrainy, Rosji, Estonii, Łotwy, Litwy, Białorusi, Serbii, Czarnogóry, Macedonii Północnej i Kosowa.

– Konferencja koncentruje się nie tylko na stanie odpowiedzi Kościoła na kryzys wykorzystywania seksualnego małoletnich w naszej części Europy, ale będzie też próbą przyjrzenia się pewnym specyficznym trudnościom w podejściu do tego zjawiska w Kościele i społeczeństwie – podkreśla o. dr Adam Żak SJ, koordynator KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży i członek komitetu organizacyjnego. O. Żak wyraża również nadzieję, że międzynarodowe spotkanie zapoczątkuje wymianę dobrych praktyk oraz ściślejszą współpracę osób i instytucji z Europy środkowo-wschodniej, by razem skuteczniej budować kulturę ochrony osób najbardziej bezbronnych.

W ramach konferencji planowanych jest kilka wykładów oraz paneli dyskusyjnych. Zgodnie z motywem przewodnim każdego z dni konferencyjnych, skupią się one wokół zagadnień: odpowiedzialność – rozliczalność – przejrzystość. Wśród prelegentów znaleźli się: przewodniczący Papieskiej Komisji ds. Ochrony Małoletnich (PCTM) kard. Seán O’Malley, ks. prof. Tomáš Halík z Czech, ks. Grzegorz Strzelczyk z Polski, prof. Myriam Wijlens, Teresa Morris Kettelkamp i sędzia Neville Owen – członkowie Papieskiej Komisji oraz współpracujący z PCTM prof. Paweł Wiliński. Planowane jest również wysłuchanie przesłania Ojca Świętego Franciszka, skierowanego do uczestników konferencji.

Poza wysłuchaniem referatów, uczestnicy będą pracować w grupach językowych, dzieląc się tym, jak wygląda kwestia ochrony małoletnich w poszczególnych krajach – zarówno w zakresie prewencji, jak i w sprawie pomocy pokrzywdzonym. Uczestnicy przyjrzą się też wyzwaniom oraz możliwościom współpracy, jakie stoją przed Kościołami tej części Europy.

Każdego dnia konferencji przewidziana jest chwila wspólnej modlitwy, w tym liturgia pokutna. Istotnym punktem konferencji będzie czas wysłuchania skrzywdzonych przez duchownych osób pochodzących z różnych krajów.

– Pod adresem www.ochronadzieci.eu dostępna jest strona internetowa konferencji. Zawiera ona podstawowe informacje o celach konferencji, jej planowanym przebiegu oraz prelegentach. Poprzez stronę dziennikarze mogą dokonywać rejestracji na planowane briefingi. Będziemy także udostępniali informacje prasowe w trzech oficjalnych językach konferencji, czyli po angielsku, włosku i polsku – zaznacza ks. Piotr Studnicki, kierownik Biura Delegata KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży.

Wrześniowa konferencja w Warszawie jest kolejną z konferencji kontynentalnych lub regionalnych zainicjowanych przez Papieską Komisję ds. Ochrony Małoletnich, a na jej współorganizatora została wybrana Konferencja Episkopatu Polski. Konferencja jest współfinansowana przez KEP i Fundację Świętego Józefa KEP”.

Za: Biuro Delegata KEP ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży