Instrukcja ws. zarządzania majątkiem Kościoła w Polsce

Sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski dodał, że po 3 latach obowiązywania dokument ten został zaktualizowany w związku ze zmieniającymi się w Polsce przepisami cywilno-prawnymi. – Zmiany te zostały przeprowadzone przez grono ekspertów, kanonistów z różnych ośrodków naukowych w Polsce, a następnie przez specjalną komisję pod przewodnictwem abp. Wiktora Skworca. Jak poinformował sekretarz generalny Episkopatu, przyjęta dziś Instrukcja składa się ze wprowadzenia oraz części regulujących takie kwestie jak: Nabywanie dóbr doczesnych; Zarządzanie dobrami doczesnymi; Umowy; Utrzymanie duchownych i osób konsekrowanych. Cała instrukcja liczy 25 stron. – Szczegółowe zagadnienia zostały opracowane w oparciu o przepisy Kościoła katolickiego zawarte w Kodeksie Prawa Kanonicznego wraz z adaptacją tych przepisów do polskiej rzeczywistości poprzez odniesienie do przepisów prawa polskiego dotyczących zarządzania dobrami materialnymi – wyjaśnił bp Miziński.

Sekretarz generalny Episkopatu Polski przypomniał w rozmowie z KAI, że misja Kościoła związana jest z działalnością na płaszczyźnie duchowej, a chodzi w niej o prowadzenie wiernych do zbawienia. – Aby tę misję realizować w świecie, w którym żyjemy tu i teraz potrzebne jest zaplecze materialne. Niezależnie od władzy świeckiej Kościół ma prawo do nabywania dóbr doczesnych, ich posiadania i administrowania, alienacji czyli pozbywania się ich w celu osiągnięcia właściwych sobie celów – dodał sekretarz generalny Episkopatu. Nie możemy zapomnieć, że posiadanie dóbr doczesnych oraz ich administrowanie zawsze winno być zgodne z ewangeliczną zasadą, która mówi, że najważniejsze są wartości duchowe. Dobra materialne to narzędzie służebne w pełnieniu misji Kościoła. Przyjęta instrukcja ma służyć właśnie temu, aby były odpowiednio używane – zaznaczył.

Za KAI