SPRAWOZDANIE Z PRACY KOMISJI PARAFIALNEJ KWPŻZZ w latach 2005 – 2008

KOMISJA PARAFIALNA

W skład Komisji Parafialnej wchodzą trzy osoby: s.Ernestyna Wajs, serafitka, s.Zdzisława Żylińska, franciszkanka Rodziny Maryi i s.Renata Cieślak, pasjonistka. Odpowiedzialną za Komisję jest s.Ernestyna Wajs, sekretarka Konsulty WPŻZZ. Działalność Komisji zamyka się w dwóch aspektach: pomocy przy organizowaniu sympozjum dla sióstr zakonnych przez Komisję ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów przy Konferencji Episkopatu Polski pod przewodnictwem Ks. Bpa Stefana Cichego oraz organizowaniu Dni Skupienia dla sióstr pracujących w instytucjach kościelnych i domach zakonnych.

W okresie sprawozdawczym 2005-2008 odbyły się następujące spotkania:

11-12 października 2006 r. – „Sakrament pokuty i pojednania w życiu osób konsekrowanych” (zorganizowane przez Komisje KBiDS KEP)

• Życie konsekrowane odpowiedzią na wezwanie Chrystusa do nawrócenia – bp Stefan Cichy
• Czego uczy nas historia sakramentu pokuty i pojednania – ks. prof. Edward Staniek
• Współczesne zagrożenia w praktyce sakramentu pokuty i pojednania – O. Zachariasz Jabłoński ZP
• Znaczenie kierownictwa duchowego w życiu osób konsekrowanych – O. prof. Jerzy W. Gogola OCD
• Spowiedź osób konsekrowanych – J. Augustyn TJ
• Pokutne akty liturgiczne – ks. dr Sł. Sosnowski
• Wspólna celebracja sakramentu pokuty z indywidualną spowiedzią – ks. dr Piotr Greger

27-29 marca 2007 r. – „Trwajcie mocni w wierze w powołaniu waszym”

• Wierzę Panie, ale zaradź niedowiarstwu memu -ks. Tomasz Rusiecki
• Trwajcie mocni w wierze, czyli bez wiary nie można podobać się Bogu także w zakonie – ks. Tomasz Rusiecki
• Kto wierzy nigdy nie jest sam, czyli wszędzie jest u siebie – ks. Tomasz Rusiecki
• Radość wiary w trudnym świecie – ks. Tomasz Rusiecki
• Życie zakonne na Wschodzie i Zachodzie Europy w 40. lat po Perfectae Caritatis – m. Krystyna Dębowska
• Wzajemne relacje między Biskupami a Życiem Charyzmatycznym – m. Krystyna Dębowska
• Życie Konsekrowane a Ruchy Katolickie w Polsce – m. Krystyna Dębowska

Eucharystię w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej celebrowali: ks.bp Stefan Cichy, ks. bp Jan Wątroba, ks. Tomasz Rusiecki. Siostry odprawiły Drogę Krzyżową i Medytację o Matce Bożej Bolesnej, której rozważania zostały zredagowane specjalnie na tę okoliczność.

W spotkaniach brało udział około 200 sióstr.

11-12 października 2007 r. – „Sakrament Chrztu w duchowości osób zakonnych” (zorganizowane przez Komisje KBiDS KEP)

• Kairos Chrztu – znaczenie, ożywienie – bp Stefan Cichy
• Chrzest fundamentem życia chrześcijańskiego w Kościele – ks. dr Piotr Klimek
• Śluby zakonne ukonkretnieniem konsekracji chrzcielnej – O. dr Marian Zawada OCD
• Perspektywy rozwoju daru Bożego dziecięctwa – ks. dr Jan Hadalski
• Indywidualne formy wspomnienia chrztu – ks. dr Krzysztof Frąszczak
• Formy wspomnienia chrztu: świętowanie niedzieli i aspersja, nieszpory chrzcielne – ks. dr Mateusz Matuszewski
• Wspomnienia chrztu – teologiczne znaczenie – ks. prof. Bogusław Nadolski

s. Ernestyna Wajs
opiekunka Komisji