Tagi Wiadomości z tagiem "2008"

Tag: 2008

SPRAWOZDANIE Z PRACY KONSULTY KWPŻZZ w latach 2005 – 2008

W dniu 2 kwietnia 2005 roku odszedł do Domu Ojca Papież Jan Paweł II. Ze względu na ostatnie tygodnie i dni choroby Ojca Świętego...

SPRAWOZDANIE Z PRACY KOMISJI MISYJNEJ PRZY KWPŻZZ w latach 2005 –...

KOMISJA MISYJNA Komisja Misyjna została powołana przez Konsultę zgodnie ze statutem Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych. Skład komisji w okresie sprawozdawczym ulegał nieznacznym zmianom z...

SPRAWOZDANIE Z PRACY KOMISJI ADMINISTRACYJNO-PRAWNEJ KWPŻZZ w latach 2005 – 2008

KOMISJA ADMINISTRACYJNO-PRAWNA Komisja Administracyjno-Prawna ma na celu pomoc zgromadzeniom w zakresie spraw administracyjnych i prawnych przekazując informacje o nowych przepisach dotyczących zgromadzeń zakonnych, organizowanie zebrań,...

SPRAWOZDANIE Z PRACY KOMISJI DZIEŁ CHARYTATYWNYCH KWPŻZZ w latach 2005 –...

KOMISJA DZIEŁ CHARYTATYWNYCH Celem Komisji jest: - pomaganie żeńskim zgromadzeniom zakonnym w prowadzeniu różnych dzieł charytatywnych, zgodnie z własnymi charyzmatami, potrzebami Kościoła i w odpowiedzi na...

SPRAWOZDANIE Z PRACY KOMISJI POWOŁANIOWEJ (ds. FORMACJI) KWPŻZZ w latach 2005...

KOMISJA DO SPRAW FORMACJI Cel i zadania "Celem Komisji Powołaniowej jest służenie pomocą Zgromadzeniom zakonnym, a zwłaszcza osobom odpowiedzialnym za formację, w ustawieniu wychowania zakonnego po...

SPRAWOZDANIE Z PRACY KOMISJI ŻYCIA KONSEKROWANEGO KWPŻZZ w latach 2005 –...

KOMISJA ŻYCIA KONSEKROWANEGO Opiekunką Komisji Życia Konsekrowanego w okresie sprawozdawczym była z ramienia Konsulty jej dotychczasowa - do sierpnia ubiegłego roku- Przewodnicząca -M. Jolanta Olech...

SPRAWOZDANIE Z PRACY KOMISJI SŁUŻB MEDYCZNYCH KWPŻZZ w latach 2005 –...

KOMISJA SŁUŻB MEDYCZNYCH Komisja Służb Medycznych jest zespołem sióstr reprezentujących różne Zgromadzenia zakonne, jak również różne działy pracy sióstr w służbie zdrowia. W Komisji, której...

SPRAWOZDANIE Z PRACY KOMISJI KWPŻZZ w latach 2005 – 2008. KOMISJA...

KOMISJA DS. WYCHOWANIA I NAUCZANIA oraz SEKCJA DS.PRZEDSZKOLI Cel Komisji: Celem Komisji jest pomoc siostrom nauczycielkom i wychowawczyniom, aby jako świadkowie Chrystusa coraz lepiej wypełniały zleconą...

Warszawa, 8-10 października 2008 – 118. Zebranie Plenarne Konferencji. Wspólnota Zakonna

118. Zebranie Plenarne Konferencji odbyło się w Warszawie, w gmachu Konferencji Episkopatu Polski w dniach 8-10 października 2008 r. Temat wiodący brzmiał: Wspólnota zakonna....

XIII Zebranie Rady Wykonawczej UCESM w Warszawie 8-11 września 2008 r....

W dniach od 8 do 11 września odbyło się w Warszawie zebranie Rady Wykonawczej Europejskiej Unii Konferencji Przełożonych Wyższych (UCESM). Celem spotkania było m.in....