Warszawa, 8-10 października 2008 – 118. Zebranie Plenarne Konferencji. Wspólnota Zakonna

118. Zebranie Plenarne Konferencji odbyło się w Warszawie, w gmachu Konferencji Episkopatu Polski w dniach 8-10 października 2008 r. Temat wiodący brzmiał: Wspólnota zakonna. Zebranie rozpoczęło się Mszą świętą, której przewodniczył i homilię wygłosił J.E. abp Józef Kowalczyk, Nuncjusz Apostolski w Polsce. M. Danuta Wróbel SNMPN, Przewodnicząca Konferencji WPŻZZ, wprowadziła w tematykę Zebrania Plenarnego i powitała nowe członkinie Konferencji. Następnie Bp Stanisław Budzik, Sekretarz Generalny KEP przedstawił temat: Aktualności z życia Kościoła w Polsce – relacje z Państwem. M. Jolanta Olech USJK Sekretarka Generalna omówiła w swoim wystąpieniu Rok św. Pawła. Zostały również przedstawione sylwetki ostatnio beatyfikowanych zakonnic i założycieli.

W drugim dniu przełożone dyskutowały nad wymiarem teologicznym i charyzmatycznym życia wspólnego, nad jego wymiarem apostolskim i psychologicznym, a także nad rolą przełożonych w animowaniu wspólnoty i w tworzeniu relacji. Dyskusja była poprzedzona konferencjami o. Jacka Kicińskiego CMF i s. Beaty Zarzyckiej ZSAPU. Natomiast w godzinach południowych Mszę świętą odprawił i homilię wygłosił bp Stanisław Budzik w kościele Miłosierdzia Bożego. Kolejnym punktem było omówienie przez Przewodniczącą m. Danutę ostatniego dokument Kongregacji Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego „Posługa władzy i posłuszeństwo”.

W trzecim dniu Mszę świętą odprawił i homilię wygłosił bp Kazimierz Gurda, Przewodniczący Komisji KEP ds. IŻKiSŻA. Następnie omówił podejmowane pracę Komisji. Kolejnym punktem była sprawa inicjatyw podejmowanych przez Caritas i zaangażowania zgromadzeń zakonnych, którą omówił ks. Zdzisław Świniarski, Zastępca Dyrektora Caritas. Podejmowane były również inne tematy związane z życiem Kościoła i zakonów oraz jak zawsze, sprawy bieżące Konferencji. Każdy dzień kończono wspólną modlitwą Nieszporów.