XIII Zebranie Rady Wykonawczej UCESM w Warszawie 8-11 września 2008 r. – SPRAWOZDANIE

W dniach od 8 do 11 września odbyło się w Warszawie zebranie Rady Wykonawczej Europejskiej Unii Konferencji Przełożonych Wyższych (UCESM). Celem spotkania było m.in. przygotowanie Zebrania Plenarnego Unii, które odbędzie się w Polsce w lutym 2010 r. Zaplanowano też spotkanie z przedstawicielami konsult polskich Konferencji Przełożonych Wyższych, aby wymienić doświadczenia i poznać lepiej problemy życia konsekrowanego w naszym kraju. Goście UCESMU i reprezentanci Konsult w Polsce modlili się wspólnie podczas uroczystej Eucharystii, której przewodniczył bp Stanisław Budzik Sekretarz Konferencji Episkopatu Polski. W program wizyty wpisane zostało też zwiedzanie muzeum Powstania Warszawskiego oraz historycznych zakątków Stolicy.

W skład Rady Wykonawczej UCESM-u wchodzą cztery osoby – dwie zakonnice: z Belgii i z Polski – matka Danuta Wróbel, przewodnicząca Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych oraz dwóch zakonników: z Portugalii i z Rosji.

Europejska Unia Konferencji Przełożonych Wyższych jest organizacją międzyzakonną o charakterze kontynentalnym. Powstała w 1980 roku jako odpowiedź na wezwania Stolicy Apostolskiej o tworzenie przestrzeni dla współpracy, wymiany doświadczeń i współdziałania osób konsekrowanych Europy.

Zebrania Plenarne odbywają się co dwa lata w różnych częściach Europy. W skład Unii wchodzi obecnie 40 Konferencji krajowych z 26 państw Europy reprezentujących około 400 tys. zakonnic i zakonników. Na czele Unii stoi Rada Wykonawcza składająca się z czterech osób wybieranych co cztery lata, wspomagana przez stały Sekretariat w Brukseli. Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej: www.ucesm.net

M. Danuta Wróbel SNMPN