Stulecie Kongregacji Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego

Relacja M. Jolanty Olech, Konsultorki Kongregacji

W dniu 29 czerwca 2008 minęło 100 lat od powołania do życia Kongregacji ds. życia konsekrowanego mniej więcej w obecnym kształcie. Co prawda historia urzędu watykańskiego zajmującego się sprawami zakonnymi sięga czasów reformy Kurii Rzymskiej, dokonanej przez Papieża Sykstusa V, ale nie była to osobna kongregacje. W ramach reformy, której dokonał Pius X wobec nowej sytuacji polityczno-społecznej, w jakiej przyszło działać Kościołowi (koniec Państwa Kościelnego), Papież powołał do życia konstytucją Sapienti Consilio Congregatio Negotiis religiosarum sodalium praepositu. Odpowiadało to w pełni potrzebom zakonów, przezywających w tym czasie znaczny rozkwit. Nowością tego okresu było powstanie między innymi znacznej liczby zgromadzeń żeńskich, nowych w swej strukturze i zakresie działania; zgromadzeń działających w różnych dziedzinach życia społecznego.

100-lecie-kongregacjiW okresie posoborowym, wobec nowych wyzwań, Papież Paweł VI w 1967 podejmują nową reformę. Kongregacja „zakonna” zmienia nazwę na Świętą Kongregację dla zakonów i instytutów świeckich (Scris), mającą dwie sekcje i odpowiedzialną m. innymi za przebieg procesu odnowy i przystosowania. Wtedy też powstają dwie unie przełożonych generalnych i tzw. rada „16” będąca narzędziem współpracy i refleksji, oraz konferencje narodowe przełożonych wyższych. Kongregacja towarzyszy zakonom poprzez ukierunkowania i instrukcje i czuwa nad zatwierdzaniem odnowionych konstytucji.

W 1983 roku zostaje opublikowany nowy tekst Kodeksu Prawa Kanonicznego, zawierający obszerną część dotyczącą zakonników/ zakonnic i instytutów świeckich. Od tej chwili Kongregacją traci w swej nazwie przymiotnik „święta”. Pozostaje Cris.

W 1988 roku, odpowiadając na nowe akcenty w refleksji teologicznej, a także wobec powstawania nowych form życia konsekrowanego, Papież Jan Paweł II konstytucją Pastor Bonus zmienia nazwę Kongregacji i poszerza zakres jej działania. Od tej chwili mamy Kongregację Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego zajmującą się praktycznie wszystkimi formami życia konsekrowanego.

Dla przypomnienia i uczczenia okrągłej daty istnienia Kongregacji zostało zorganizowane w Rzymie, w dniu 22 listopada 2008 spotkanie pod tytułem: Sto lat w służbie życia konsekrowanego. Na spotkanie zostali zaproszeni, poza pracownikami Kongregacji i jej konsultorami, przedstawiciele unii i konferencji zakonnych, a także przełożeni generalni rezydujący w Rzymie.

Spotkanie otworzył Prefekt Kongregacji, Ks. Kard. F. Rodé witając przybyłych i mówiąc o pracy Kongregacji, o działaniach, jakie podejmuje w służbie życiu konsekrowanemu na świecie. Przedstawiciele trzech unii przełożonych generalnych zgromadzeń żeńskich, męskich i instytutów życia konsekrowanego przedstawili w krótkich wystąpieniach oczekiwania tych unii wobec Kongregacji. Bardzo interesujące były dwie konferencje: o.Aquillino Bocosa, CMF na temat Sto lat w służbie życiu konsekrowanemu (historia przemian w nazwie, ale przede wszystkim w zakresie i stylu działania) i Andrea Riccardi, Założyciel Wspólnoty Św. Idziego, z wykształcenia historyk, który mówił na temat Życie konsekrowane: długa historia. Czy ma jeszcze przed sobą przyszłość. Sekretarz Kongregacji, abp Gianfranco A.Gardin, OFM Conv. Zamknął spotkanie krótkim podsumowaniem usłyszanych treści.

Pełna dokumentacja spotkanie znajdzie się na pewno w biuletynie Kongregacji Sequela Christi. W naszym biuletynie publikujemy bardzo interesującą konferencję A.Riccardiego.