List UCESMU do Konferencji Krajowych – Czerwiec 2008 s. Clara Pavanello, rsa – sekretarka generalna

Kochani Siostry i Bracia,

Trochę wiadomości z UCESMu:

Nowy Komitet Wykonawczy miał swoje pierwsze zebranie w Brukseli, w dniach 3-5 czerwca 2008 w siedzibie sekretariatu generalnego UCESMu. Była to radosna okazja dla każdego z nas, zarówno dla Siostry Lutgardis, Ojca Maunela, Siostry Danuty i Ojca Mariano, jak i dla osób pracujących w sekretariacie generalnym, Pani Nicole, Siostry Daniele i Siostry Klary, aby się spotkać i pogłębić wzajemną znajomość.

Spotkanie odbyło się w braterskiej atmosferze i pracowaliśmy w języku włoskim. Wymiana wiadomości o naszych Konferencjach krajowych zbliżyła nas, otwierając na szersze wymiary o charakterze europejskim i na ludzkość umiłowaną przez Boga.

Wspominaliśmy w duchu wdzięczności doświadczenia przeżyte w Torhout w czasie Zebrania Plenarnego w lutym: chwile wymiany wiadomości, otrzymane pomoce, dzielenie się i prace w grupach, tworzenie końcowego przesłania, chwile świętowania i rekreacji. Dziękujemy tym wszystkim, którzy przekazali nam własne uwagi i propozycje: będą wielką pomocą w kontynuowaniu naszej pracy.

Podczas obecnego spotkania zaczęliśmy myśleć o temacie i miejscu przyszłego Zebrania Plenarnego. Wydaje nam się sprawą bardzo ważną podtrzymanie żywych relacji, wzajemnej pomocy i komunii miedzy Konferencjami krajowymi w okresie miedzy dwoma Zebraniami Plenarnymi. Wydaje się, że strona internetowa UCESMU może nam w tym bardzo pomóc. W chwili obecnej ze względu na problemy techniczne strona UCESMu jest zablokowana, ale sekretariat generalny pracuje nad tym, aby była ona prostsza i łatwiejsza w użyciu. Mamy nadzieję, że będzie dostępna na koniec lata. Prosimy, aby każda Konferencja krajowa wyznaczyła osobę w sekretariacie generalnym, która mogłaby przesyłać nam krótkie informacje o wydarzeniach i inicjatywach poszczególnych konferencji lub o życiu zakonnym czy też kościele w danym kraju. Informacje te mogłyby być publikowane szybko na stronie UCESMu. Byłoby np. rzeczą interesującą otrzymanie dat i tematów zebrań plenarnych i tym podobnych… Sekretariat generalny UCESMu przetłumaczy informacje na cztery języki i będzie starał się informować o tym, czym żyją instytucje europejskie w Brukseli.

Najbliższe spotkanie Komitetu Wykonawczego będzie miało miejsce w Polsce, w dniach od 8 do 11 września.

Podczas najbliższych miesięcy UCESM będzie uczestniczył w różnych spotkaniach na poziomie europejskim, które pozwolą nam uwrażliwić się na różnego rodzaju refleksje i problemy kościelne różnych krajów:

• Siostra Lutgardis weźmie udział w zebraniu plenarnym Europejskiego Forum Świeckich w Bratysławie na Słowacji. Temat spotkania: „Religia i Różnorodność w Europie”;
• Siostra Matilde De Jesus Faneca z CIRP, będzie reprezentowała UCESM na dorocznym Kongresie Europejskiej Służby Powołaniom. Kongres będzie miał miejsce w Oporto, w Portugalii. Temat dyskusji: „Samarytanie Nadziei w Europie ludzi i chrześcijan (?)”;
• Ojciec Mariano i Siostra Lutgardis mają nadzieję, że wezmą udział w dorocznym spotkaniu Renovabis;
• Ojciec Manuel będzie uczestniczył w Zebraniu Ogólnym CCPE (Rada Komisji Kapłańskich Europy) w Szwajcarii.

Szczególnym momentem radości było dla nas spotkanie z Siostrą Ana-Marią Garbayo, która uczestniczyła w celebracji Eucharystii w jednym z naszych biur. Zebrani razem w imię Pana, wokół Jego stołu, aby z wdzięcznością i pokorą otrzymać Jego życie, dziękowaliśmy wspólnie za dar życia zakonnego w naszych krajach i utwierdziliśmy się w radości bycia w Jego służbie.

Nasze spotkania zakończyło się spotkaniem z Konferencją belgijską: wymiana dotycząca działalności obu Konferencji, sprawy i wyzwania wobec życia zakonnego w Belgii w chwili obecnej i wreszcie wspólne spożycie kanapek przygotowanych przez Panią Nicole i siostrę Daniele, umocniło i potwierdziło nasze więzy przyjaźni. Już w zeszłym roku konferencje Belgii flamandzkiej utworzyły wspólną konferencję, URV, gromadzącą zgromadzenia zakonne męskie, żeńskie, apostolskie i kontemplacyjne. Po stronie Belgii języka francuskiego trwa podobny proces, zmierzający do utworzenia jednej konferencji w 2009 roku. Przewiduje się dwa etapy: pierwszy to połączenie URB (Unia Zakonnic Belgii) i URC (Unia Zakonnic Kontemplacyjnych); drugi – to włączenie zgromadzeń męskich z ASMB (Stowarzyszenie Przełożonych Wyższych Belgii).

Przeżywamy czas zmiany w UCESMie i pragniemy raz jeszcze podziękować odchodzącemu Komitetowi Wykonawczemu, Ojcu Augustowi Hulsmann, Siostrze Adrien Peko, Siostrze Barbarze Selih i Ojcu Manuelowi Barbosa, jak również Siostrze Anie-Marii Garbayo za ich posługę, dyspozycyjność i wierność w czasie minionych lat. Siostra Annick Bimbenet opuści UCESM w końcu czerwca ze względu na zadania, które otrzymała w swoim zgromadzeniu. Dziękujemy jej serdecznie za obecność i podjęte inicjatywy.

To, co odkrywam i co mnie uderza w mej pracy w UCESM w Brukseli przy okazji spotkań, seminariów, dyskusji w różnych instytucjach europejskich i w instytucjach o charakterze chrześcijańskim pracujących w bliskości Unii Europejskiej, to wielkie pragnienie wierzących i niewierzących, aby Europa szła naprzód budując na wartościach solidarności i wymiany darów, to znaczy w oparciu o wartości, które przyczyniły się do jej powstania.

Pracujmy nadal razem w służbie Jego Królestwa w różnych miejscach, do których zostaliśmy posłani.

W jedności modlitwy i braterskiej przyjaźni.

s. Clara Pavanello rsa
sekretarka generalna
Bruksela, 9 czerwca 2008