Posługa władzy i posłuszeństwo – Instrukcja [KIZKiSŻA]

Dokument w formacie PDF:

thumbnail of posluga_wladzy