Spotkanie online Przewodniczących Konferencji Zgromadzeń Zakonnych

12 października odbyło się w formie online międzynarodowe spotkanie przewodniczących Konferencji Wyższych Przełożonych Zgromadzeń Zakonnych. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Dykasterię ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego i było jedną z czterech stacji na drodze ku centralnym obchodom Jubileuszu Życia Konsekrowanego w ramach Roku Jubileuszowego w 2025 r.
Dyskusja uczestników toczyła się wokół tematu pojednania. Przedstawiciele poszczególnych konferencji narodowych referowali obszary życia w swoich krajach domagające się pojednania oraz te miejsca, gdzie nastąpiło już wzajemne przebaczenie lub gdzie został już poczyniony przysłowiowy „gest wyciągniętej ręki”.
Wyjątkowym gościem spotkania był dotychczasowy sekretarz Dykasterii José Rodríguez Carballo OFM, który poinformował o zakończeniu swojej posługi w Watykanie i powrocie do ojczystej Hiszpanii. Podziękował wszystkim za lata współpracy w obszarze życia konsekrowanego i poprosił o modlitwę w swojej intencji i nowych zadań zleconych mu przez Ojca Świętego Franciszka.
Na spotkaniu polskie żeńskie zgromadzenia zakonne reprezentowała nowo wybrana przewodnicząca Konsulty Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych w Polsce, M. Ewa Kaczmarek MChR.

/s. Urszula Fabisiak MChr/