XXVI Kapituła Generalna Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety

Obradująca w Rzymie w dniach od 25 września do 14 października XXVI Kapituła Generalna Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety wybrała nową Przełożoną Generalną. Została nią Siostra M. Rafaela Fischbach, pochodząca z Prowincji Toruńskiej, a przynależąca do Prowincji Niemieckiej.

Wybrano również cztery Radne Generalne:

Siostra Wikaria Generalna                M. Weronika Tomczyk
Siostra Radna Generalna                  M. Katarzyna Mróz
Siostra Radna Generalna                  M. Patrycja Sobinek
Siostra Radna Generalna                  M. Aleksandra Leki

W obradach Kapituły uczestniczy 47 Sióstr reprezentujących wszystkie Prowincje i Regiony oraz placówki podległe bezpośrednio Zarządowi Generalnemu. Tematem przewodnim Kapituły są słowa zaczerpnięte z Listu do Rzymian: „Miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany (Rz 5,5). W mocy Ducha Świętego trwajmy wiernie w charyzmacie i duchowości naszego Zgromadzenia”.

/Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety/