Warszawa, 8-10 kwietnia 2008 – 117. Zebranie Plenarne Konferencji KWPŻZZ. Nadzwyczajne szafarstwo Komunii Świętej

117. Zebranie Plenarne Konferencji odbyło się w Warszawie, w gmachu Konferencji Episkopatu Polski w dniach 8-10 kwietnia 2008 r. Zebranie miało charakter sprawozdawczo–wyborczy. Temat wiodący brzmiał: Nadzwyczajne szafarstwo Komunii Świętej. Zebranie rozpoczęło się Mszą świętą, której przewodniczył i homilię wygłosił J.E. Abp Józef Kowalczyk, Nuncjusz Apostolski w Polsce. Po Mszy św. Arcybiskup w swoim krótkim wystąpieniu powiedział o bieżących sprawach w Ojczyźnie M. Danuta Wróbel snmpn, Przewodnicząca Konferencji WPŻZZ, wprowadziła w tematykę Zebrania Plenarnego i powitała nowe członkinie Konferencji. Następnie przedstawiła szczegółowe sprawozdanie z trzyletniej pracy Konsulty. M. Krystyna Dębowska, franciszkanka od cierpiących, w swoim wystąpieniu przedstawiła Wspomnienie o śp. Arcybiskupie Bronisławie Dąbrowskim w 10 rocznicę śmierci. Następnie rozpoczęły się sprawozdania z działalność poszczególnych Komisji, przedstawione przez konsultorki – opiekunki Komisji (sprawozdania były przedstawiane podczas trzech dni Zebrania). Teksty sprawozdań zamieszczamy poniżej.

W drugim dniu Mszę św. odprawił i homilię wygłosił ks. prof. Jacek Nowak SAC. Następnie przedstawił zasadniczy temat Zebrania w dwóch referatach: Nadzwyczajne szafarstwo Komunii Świętej w dokumentach Kościoła i Praktyczne wykonywanie posługi nadzwyczajnego szafarza Komunii Świętej (w referatach omówione zostały głównie dokumenty: Wskazania Konferencji Episkopatu Polski odnośnie do nadzwyczajnego szafarza Ko¬munii świętej i Modyfikacja instrukcji z dnia 22 VI 1991 r. w sprawie formacji i sposobu wykonywania posługi nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej, które zostały zamieszczone już w poprzednim Biuletynie KWPŻZZ nr 29, dlatego nie zamieszczamy treści referatów). Drugi dzień był również dniem wyborczym nowej Konsulty, który zakończono ogłoszeniem składu nowej Konsulty.

W trzecim dniu Mszę św. odprawił i homilię wygłosił Bp Stanisław Budzik, Sekretarz Generalny KEP. Następnie Biskup przedstawił temat: Aktualności z życia Kościoła w Polsce – relacje z Państwem.

Podczas Zebrania zostały przedstawione różne komunikaty. Każdy dzień kończono wspólną modlitwą Nieszporów.