Dokumenty formacyjne na temat życia konsekrowanego w wersji audio

Pragnę poinformować o możliwości odsłuchania w wersji audio 21 dokumentów poświęconych formacji zakonnej, opublikowanych w Kościele w okresie ostatnich 55 lat.

Od Soboru Watykańskiego II ukazało się wiele dokumentów dotyczących życia konsekrowanego, które są pewnymi wytycznymi i przede wszystkim pomocą w osobistej formacji dla osób konsekrowanych. Ich treść stale jest inspiracją dla osobistych przemyśleń dla braci i sióstr pragnących kroczyć za Jezusem drogą rad ewangelicznych. W dobie zabiegania i coraz szybciej mijającego życia możliwość zapoznania się z ich treścią w formie audio, może być pewną pomocą w osobistej formacji.

Zbiór audio dostępny on-line, w którym zostało udostępnionych 21 dokumentów od Soboru Watykańskiego II do dnia dzisiejszego, to w głównej mierze dokumenty Kongregacji ds. Instytutów Życia Zakonnego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego oraz Adhortacje Papieskie poświęcone życiu konsekrowanemu. Materiał jest dostępny formie w plików audio umieszczonych na kanale YouTube.

Link do Playlisty YouTube – Formacja zakonna:

Szczegółowy spis dokumentów i bezpośrednie linki do poszczególnych plików znajdują się w załączniku, w dokumencie Word. Istnieje również możliwość pobrania samych plików audio z Dysku Google, by móc je odsłuchać w urządzenia mobilnych w wersji off-line. Stosowne linki znajdują się we wspomnianym wyżej dokumencie.

Zaletą projektu jest na pewno fakt, że można korzystać z tych materiałów w tak zwanym „międzyczasie”, to znaczy podczas spacerów, w czasie podróży, czy przy wykonywaniu prostej pracy fizycznej, która nie wymaga skupienia. Ten czas może się stać wówczas momentem formacji i refleksji.

Niech w tym wszystkim będzie uwielbiony nasz Pan Jezus Chrystus, a Jego i nasza Matka niech nas prowadzi ku życiu w coraz bliższej relacji miłości ze Zbawicielem.

Z braterskim pozdrowieniem,
Paweł Teperski OFMCap

Biuro Komunikacji
Kuria Generalna Kapucynów w Rzymie

Enchiridion życia konsekrowanego

Zbiór wybranych dokumentów poświęconych formacji do życia konsekrowanego 1965 – 2021

czyta br. Paweł Teperski OFMCap

Spis treści dokumentów:

 1. 1965-10-28 Perfectae caritatis– Sobór Watykański II
 1. 1971-06-29 Evengelica testificatio– Paweł VI
 1. 1978-05-14 Mutuae relationes
 1. 1980-08-12 Optiones Evangelicae – Zakony i promocja ludzka
 1. 1980-08-12 Dimensio contemplativa – Wymiar kontemplacyjny życia zakonnego
 1. 1983-05-31 Istotne elementy nauczania Kościoła

 1990-02-02 Potissimum institutioni

 1. 1994-02-04 Życie braterskie we wspólnocie
 1. 1996-03-25 Vita consecrata– Jan Paweł II
 1. 2002-05-19 Rozpocząć na nowo od Chrystusa
 1. 2008-05-11 Posługa władzy i posłuszeństwo
 1. 2014-02-02 Radujcie się
 1. 2014-08-02 Wytyczne w zarządzaniu dobrami
 1. 2014-09-08 Rozpoznawajcie
 1. 2014-11-21 List na rozpoczęcie roku życia konsekrowanego

Świadkowie radości

 1. 2015-10-04 Tożsamość i misja brata zakonnego
 1. 2015-10-15 Kontemplujcie
 1. 2016-06-29 Głoście
 1. 2017-01-06 Młode wino nowe bukłaki
 1. 2020-12-10 Dar wierności, radość wytrwałości
 1. 2021 – 03 – 25 Świadkowie piękna Boga

Na tym samym kanale YouTube znajdują się jeszcze inna materiały formacyjne.