9- tygodniowa nowenna modlitwy w intencji Księży i Osób Konsekrowanych

Wszystkie zgromadzenia zakonne żeńskie czynne i klauzurowe każdego dnia otaczają kapłanów siostrzaną modlitwą.

Mając na uwadze powierzoną im przez Boga misję, realizowaną aktualnie w obliczu trudnych i bolesnych wydarzeń w Kościele w Polsce, podejmujemy 9-tygodniową nowennę. Codziennie od 30 maja do 1 sierpnia 2019 r. będziemy spotykać się w naszych wspólnotach na modlitwie różańcowej o godz. 20.30, by rozważać tajemnice światła. Ofiarujemy je w następujących intencjach:

– o pomoc Jezusa Miłosiernego i duchowe umocnienie wobec wyzwań, przed którymi stają obecnie kapłani,

– o świętość życia kapłanów i osób konsekrowanych,

– w intencji wynagradzającej za grzechy i niewierności osób poświęconych Bogu.

Trwając w duchowej więzi i zatroskaniu o Kościół Święty zapraszamy kapłanów i osoby świeckie do włączenia się w tę nowennę.

Dziękując za wszelkie posługi podejmowane w naszych siostrzanych wspólnotach, za duchową pomoc i modlitwę serdecznie pozdrawiam w imieniu wszystkich sióstr.

Siostra M. Maksymilla Pliszka
Przewodnicząca Konsulty Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych

Za: BP KEP

_____________________________________________________________

Podziękowanie Sekretarza Generalnego dla m. Maksymilli Pliszki za 9-tygodniową Nowennę w intencji kapłanów

Z wielką radością przyjąłem wiadomość o wspaniałomyślnej inicjatywie podjęcia przez żeńskie zgromadzenia zakonne czynne i klauzurowe 9-tygodniowej Nowenny w celu otoczenia kapłanów siostrzanym wsparciem w postaci codziennej, wspólnej modlitwy różańcowej – napisał bp Artur G. Miziński, Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski, w podziękowaniach dla m. Maksymilli Pliszki, Przewodniczącej Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych w Polsce.

Publikujemy pełny tekst podziękowań:

Czcigodna Matko Przewodnicząca,

z wielką radością przyjąłem wiadomość o wspaniałomyślnej inicjatywie podjęcia przez żeńskie zgromadzenia zakonne czynne i klauzurowe 9-tygodniowej Nowenny (od 30 maja do 1 sierpnia 2019 r.), w celu otoczenia kapłanów siostrzanym wsparciem w postaci codziennej, wspólnej modlitwy różańcowej.

Na ręce Wielebnej Matki składam wyrazy wdzięczności. Ich adresatkami niech staną się także wszystkie Siostry, które rozważając w modlitewnym skupieniu Tajemnice Światła, wypraszać będą kapłanom pomoc Jezusa Miłosiernego i duchowe umocnienie wobec trudnych wyzwań, przed którymi obecnie stają. Szczególnie dziękuję za trud modlitwy w intencji świętości życia kapłanów i osób konsekrowanych oraz wynagrodzenia za grzechy i niewierności osób poświęconych Bogu.

Pełen uznania dla wielkoduszności Sióstr, pragnę z całym przekonaniem odnieść do Was słowa św. Jana Pawła II z Listu do kobiet: „Społeczeństwo najwięcej zawdzięcza «geniuszowi kobiety» właśnie w tym wymiarze, który bardzo często urzeczywistnia się bez rozgłosu…” Drogie Siostry przez Wasz szczodry dar duchowego wsparcia kapłanów, w piękny sposób ukazujecie realizację swojego powołania do stawania się drugą Maryją, zdolną by karmić siebie oraz innych mocą wiary, nadziei oraz miłości.

Czcigodnej Matce i Wszystkim Siostrom z serca błogosławię. Proszę Boga, aby dodawał Wam sił do rozwoju charyzmatów, które otrzymałyście od Ducha Świętego dla dobra wspólnoty Kościoła.

Z serdecznym pozdrowieniem w Chrystusie Panu,

Bp Artur G. Miziński

Sekretarz Generalny

Konferencji Episkopatu Polski