Zakończenie roku akademickiego w Studium Formacyjnym

We wspomnienie Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych była celebrowana Msza św. na zakończenie roku akademickiego w Studium Formacyjnym 2018 -2019. W obecnym roku 36 sióstr z 14 zgromadzeń zakonnych uczestniczyło w Studium Formacyjnym w Warszawie. Z tej grupy 8 sióstr otrzymało dyplomy kończące ich 3-letnią naukę.

Głównym celebransem był ks. Rektor prof. Krzysztof Pawlina z PWTW do którego Studium należy. W homilii Ksiądz Rektor podkreślał, że ważną sprawą w życiu jest nauczenie się przeżywania szarości życia. Dni świąteczne są rzadkie w życiu, a człowiek musi uczyć się dobrze przeżywać dni trudne. Cierpienie wyostrza i oczyszcza serca. Jezus jest światłem w szarości. Przywołał postać św. Matki Teresy z Kalkuty, która schodziła do slamsów, na dno życia, ale w swoim sercu strzegła światła Jezusa. Powtarzała, że ślubowała Jezusowi wypełnić Jego pragnienie i taki ślub odnawiała codziennie rano. Matka Teresa szła ciemną doliną, ale pielęgnowała światło Jezusa w swoim sercu. W obecnym kryzysie doświadczamy często kryzysu wiary.

Ukazał również postać ks. Prymasa kard Stefana Wyszyńskiego. Prymas oparł się na Matce Bożej. Jej wizerunek stał zawsze na Jego biurku a przede wszystkim był w Jego sercu. Ks. Rektor podkreślał, że dla ludzi zakochanych nie ma szarości. Studiowanie powinno pomagać w coraz większej miłości.

Kończąc kolejny rok zapraszamy Siostry na następny rok akademicki, który rozpocznie się 11 października 2019.

S. Aleksandra Huf SSpS