SPRAWOZDANIE Z PRACY KOMISJI MISYJNEJ PRZY KWPŻZZ w latach 2005 – 2008

KOMISJA MISYJNA

Komisja Misyjna została powołana przez Konsultę zgodnie ze statutem Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych.

Skład komisji w okresie sprawozdawczym ulegał nieznacznym zmianom z powodu wyjazdu jej członkiń na misje lub odwołania do innych obowiązków w Zgromadzeniu.

Komisja Misyjna składa się z następujących sióstr:

M. Nella Stasiowska, serafitka – opiekunka

1. S. Zygmunta Kaszuba, karmelitanka Dzieciątka Jezus – przewodnicząca
1. S. Danuta Szczerbak, siostra od Aniołów – zastępczyni
2. S. Ewa Połeć, karmelitanka misjonarka – sekretarka
3. S. Łucja Joanna Malinowska, służebnica Ducha Świętego – skarbniczka
4. S. Anastazja Dynak, salezjanka
5. S. Genowefa Kudlik, klawerianka
6. S. Jolanta Hernik, misjonarka klaretynka
7. S. Iwona Glista, franciszkanka misjonarka Maryi

W trzyletnim okresie Komisja odbyła kilkanaście spotkań. Układano plany zadań formacyjnych organizacyjnych, roboczych pragnąc, aby każde z tych działań było ukierunkowane na rozbudzanie żarliwości o chwałę Bożą.

Komisja Misyjna spełnia następujące cele:

I. Utrzymanie kontaktów z polskimi misjonarkami.

Kontakt ten realizowany był poprzez wysyłanie listów z okazji Świąt Bożego Narodzenia do wszystkich sióstr misjonarek polskiego pochodzenia. Listy te w liczbie około 680 zawierały życzenia świąteczne zapewniające o naszej modlitwie i pamięci, wiadomości z życia Kościoła w Polsce oraz opłatek.
Dzięki ofiarom złożonym przez Czcigodne Matki Przełożone, każda z sióstr misjonarek mogła otrzymać razem z życzeniami mały upominek.

I tak:

– w 2005 roku z okazji peregrynacji w Polsce relikwii św. Teresy od Dzieciątka Jezus każda siostra misjonarka otrzymała z życzeniami książeczkę z życiorysem i wyciągiem myśli świętej oraz jej relikwią;
– w 2006 roku mogłyśmy zakupić dla każdej misjonarki encyklikę Ojca Świętego Benedykta XVI – „Deus Caritas Est”;
– w 2007 roku z okazji beatyfikacji Ks. Stanisława Papczyńskiego otrzymały książeczkę „Drogowskazy” – wybór pism błogosławionego.

Siostry misjonarki bardzo cenią sobie ten wyraz pamięci co wyrażają w przesłanych podziękowaniach lub osobistych relacjach z okazji urlopu. Dlatego też, za te dary w imieniu sióstr misjonarek składamy Czcigodnym Matkom serdeczne Bóg zapłać.

II. Drugim głównym celem Komisji Misyjnej jest rozbudzanie ducha misyjnego w Rodzinach Zakonnych.

Ten drugi cel realizowano poprzez organizowanie spotkań modlitewnych, animacji misyjnej, formację misyjną sióstr referentek misyjnych a przez nie animację ich wspólnot zakonnych.

W dniach 26 – 29 kwietnia 2007 r. odbyło się w Niepokalanowie szkolenie sióstr referentek misyjnych. Wzięło w nim udział 80 sióstr zakonnych. Celem tego spotkania było nie tylko poznanie metod animacji w Rodzinach Zakonnych i apostolstwie, ale przede wszystkim rozbudzenie żarliwości misyjnej. Konferencje i modlitwy uświadamiały nam prawdę, że kto prawdziwie pozna i pokocha Chrystusa nie może Go zachować dla siebie.

Dalszy etap formacji misyjnej na prośbę sióstr referentek został przygotowany na dni 17–20 kwietnia 2008 r. również w Niepokalanowie.

Każdego roku z okazji święta patronalnego św. Teresy od Dzieciątka Jezus odbywały się Misyjne Dni Zgromadzeń Zakonnych w kościele Sióstr Wizytek w Warszawie połączone ze Mszą Świętą i wspólną modlitwą licznie zgromadzonych sióstr.

W modlitwie tej przewodniczyli nam Kapłani z Papieskich Dzieł Misyjnych, delegaci męskich zgromadzeń zakonnych. Misjonarze i misjonarki przebywający na urlopie dzielili się świadectwem ze swojej pracy misyjnej uświadamiając nam ogromną potrzebę zaangażowania misyjnego. Siostry z poszczególnych zgromadzeń przygotowywały oprawę liturgiczną tego modlitewnego spotkania.

Również każdego roku z okazji święta Papieskiej Unii Misyjnej wspólnie z Kleryckimi Kołami Misyjnymi działającymi w Wyższych Seminariach Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych siostry referentki misyjne razem z komisją misyjną modliły się na Jasnej Górze. To spotkanie modlitewne kończyło się zawsze czuwaniem nocnym przed obrazem Jasnogórskiej Pani.

Dzięki życzliwości Ks. Dyrektora Papieskich Dzieł Misyjnych, Ks. dr Jana Piotrowskiego, siostry z komisji misyjnej oraz siostry referentki misyjne brały udział w plenarnych zebraniach Papieskich Dzieł Misyjnych połączonych z modlitwą. W programie był również przewidziany czas na spotkanie sióstr we własnym gronie i wymianę doświadczeń.

Działalnością Komisji Misyjnej w okresie sprawozdawczym kierowała Matka Nella Stasiowska. Mimo ogromu pracy, jaką dawało Jej pełnienie funkcji przełożonej generalnej Zgromadzenia Sióstr Serafitek znalazła czas by towarzyszyć przedsięwzięciom Komisji. Za to życzliwe, delikatne i pełne Bożego ducha sterowanie pracami Komisji składamy Czcigodnej Matce Nelli serdeczne Bóg zapłać.

Niech łaska Boża króluje w sercach naszych i tych,
do których nas Bóg posyła.

S. Zygmunta Kaszuba
przewodnicząca Komisji