Tagi Wiadomości z tagiem "sprawozdanie trzyletnie"

Tag: sprawozdanie trzyletnie

Ze sprawozdania Komisji Misyjnej za okres 1996-1999

(Biuletyn KWPŻZZ, nr 9, maj 1999) Komisja misyjna powołana przez Konsultę zgodnie ze statutem Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Żeńskich ma do spełnienia następujące cele. 1. Utrzymanie kontaktów...

Ze sprawozdania Komisji Powołaniowej za okres 1996-1999

(Biuletyn KWPŻZZ, nr 9, maj 1999) Komisja Powołaniowa przy Konsulcie KWPŻZZ w Polsce jest międzyzakonną grupą sióstr zgromadzonych we współpracy w imię słów Chrystusa: "Proście...

SPRAWOZDANIE Z PRACY KOMISJI MISYJNEJ PRZY KWPŻZZ w latach 2005 –...

KOMISJA MISYJNA Komisja Misyjna została powołana przez Konsultę zgodnie ze statutem Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych. Skład komisji w okresie sprawozdawczym ulegał nieznacznym zmianom z...

SPRAWOZDANIE Z PRACY KOMISJI ADMINISTRACYJNO-PRAWNEJ KWPŻZZ w latach 2005 – 2008

KOMISJA ADMINISTRACYJNO-PRAWNA Komisja Administracyjno-Prawna ma na celu pomoc zgromadzeniom w zakresie spraw administracyjnych i prawnych przekazując informacje o nowych przepisach dotyczących zgromadzeń zakonnych, organizowanie zebrań,...

SPRAWOZDANIE Z PRACY KOMISJI DZIEŁ CHARYTATYWNYCH KWPŻZZ w latach 2005 –...

KOMISJA DZIEŁ CHARYTATYWNYCH Celem Komisji jest: - pomaganie żeńskim zgromadzeniom zakonnym w prowadzeniu różnych dzieł charytatywnych, zgodnie z własnymi charyzmatami, potrzebami Kościoła i w odpowiedzi na...

SPRAWOZDANIE Z PRACY KOMISJI POWOŁANIOWEJ (ds. FORMACJI) KWPŻZZ w latach 2005...

KOMISJA DO SPRAW FORMACJI Cel i zadania "Celem Komisji Powołaniowej jest służenie pomocą Zgromadzeniom zakonnym, a zwłaszcza osobom odpowiedzialnym za formację, w ustawieniu wychowania zakonnego po...

SPRAWOZDANIE Z PRACY KOMISJI ŻYCIA KONSEKROWANEGO KWPŻZZ w latach 2005 –...

KOMISJA ŻYCIA KONSEKROWANEGO Opiekunką Komisji Życia Konsekrowanego w okresie sprawozdawczym była z ramienia Konsulty jej dotychczasowa - do sierpnia ubiegłego roku- Przewodnicząca -M. Jolanta Olech...

SPRAWOZDANIE Z PRACY KOMISJI SŁUŻB MEDYCZNYCH KWPŻZZ w latach 2005 –...

KOMISJA SŁUŻB MEDYCZNYCH Komisja Służb Medycznych jest zespołem sióstr reprezentujących różne Zgromadzenia zakonne, jak również różne działy pracy sióstr w służbie zdrowia. W Komisji, której...

SPRAWOZDANIE Z PRACY KOMISJI KWPŻZZ w latach 2005 – 2008. KOMISJA...

KOMISJA DS. WYCHOWANIA I NAUCZANIA oraz SEKCJA DS.PRZEDSZKOLI Cel Komisji: Celem Komisji jest pomoc siostrom nauczycielkom i wychowawczyniom, aby jako świadkowie Chrystusa coraz lepiej wypełniały zleconą...

SPRAWOZDANIE Z PRAC KOMISJI FORMACYJNEJ PRZY KONSULCIE KWPŻZZ za okres 2002-2005

KOMISJA POWOŁANIOWA Działalność Komisji w latach 2002 - 2005 obejmowała: 1. Sprawy organizacyjno-personalne 2. Działalność formacyjna referentek powołaniowych 3. Współpraca z Krajową Radą Duszpasterstwa Powołań 4. Zaangażowanie w Europejskie...