Tagi Wiadomości z tagiem "sprawozdanie trzyletnie"

Tag: sprawozdanie trzyletnie

SPRAWOZDANIA Z PRAC KOMISJI POWOŁANIOWEJ PRZY KONSULCIE KWPŻZZ za okres 2002...

KOMISJA DO SPRAW FORMACJI Cel i zadania "Celem Komisji Powołaniowej jest służenie pomocą Zgromadzeniom zakonnym, a zwłaszcza osobom odpowiedzialnym za formację, w ustawieniu wychowania zakonnego po...

SPRAWOZDANIE Z PRAC KOMISJI SŁUŻB MEDYCZNYCH PRZY KONSULCIE KWPŻZZ za okres...

KOMISJA SŁUŻB MEDYCZNYCH Komisja Służb Medycznych jest zespołem sióstr reprezentujących różne Zgromadzenia zakonne, jak również różne działy pracy pielęgniarskiej i lekarskiej w służbie zdrowia. Do...

SPRAWOZDANIE Z PRACY KOMISJI ŻYCIA KONSEKROWANEGO KWPŻZZ w latach 2002 –...

KOMISJA ŻYCIA KONSEKROWANEGO Opiekunką Komisji Życia Konsekrowanego z ramienia Konsulty jest jej Przewodnicząca - m. Jolanta Olech. W ciągu trzechlecia uległ zmianie skład Komisji. Odeszła z...

SPRAWOZDANIA Z PRAC KOMISJI MISYJNEJ PRZY KONSULCIE KWPŻZZ za okres 2002-2005

KOMISJA MISYJNA Cel Komisji Celem Komisji Misyjnej jest utrzymanie kontaktów z polskimi misjonarkami, rozbudzanie ducha świadomości misyjnej w rodzinach zakonnych oraz wspieranie dzieł misyjnych modlitwą. Skład Komisji Komisja...

SPRAWOZDANIA Z PRAC KOMISJI PRZY KONSULCIE KWPŻZZ za okres 2002-2005. KOMISJA...

KOMISJA DS.WYCHOWANIA I NAUCZANIA oraz SEKCJA DS.PRZEDSZKOLI Cel Komisji Celem Komisji jest pomoc siostrom wychowawczyniom i nauczycielkom, aby jako świadkowie Chrystusa coraz lepiej wypełniały zleconą im...

SPRAWOZDANIE Z PRAC KOMISJI DZIEŁ CHARYTATYWNYCH PRZY KONSULCIE KWPŻZZ za okres...

KOMISJA DZIEŁ CHARYTATYWNYCH Cel i zadania Komisji Dzieł Charytatywnych Celem Komisji jest: * pomaganie zgromadzeniom zakonnym w prowadzeniu różnych dzieł charytatywnych, zgodnie z własnym charyzmatem, potrzebami Kościoła...

SPRAWOZDANIA Z PRAC KOMISJI ds. FORMACJI PRZY KONSULCIE KWPŻZZ ZA OKRES...

KOMISJA DO SPRAW FORMACJI Cel i zadania: "Celem Komisji jest służenie pomocą Zgromadzeniom zakonnym, a zwłaszcza osobom odpowiedzialnym za formację, w ustawieniu wychowania zakonnego po...

SPRAWOZDANIE Z PRAC KOMISJI POWOŁANIOWEJ PRZY KONSULCIE KWPŻZZ ZA OKRES 1999-2002

KOMISJA POWOŁANIOWA Powołana przez Konferencję Wyższych Przełożonych Zgromadzeń Zakonnych Żeńskich międzyzakonna grupa Sióstr współpracująca pod nazwą Komisja Powołaniowa służy sprawie preformacji zakonnej na etapie przed...

SPRAWOZDANIE Z PRAC KOMISJI PIELĘGNIARSKIEJ PRZY KONSULCIE KWPŻZZ ZA OKRES 1999-2002

KOMISJA PIELĘGNIARSKA Komisja Pielęgniarska jest zespołem sióstr pielęgniarek, które reprezentują różne Zgromadzenia zakonne, jak również działy pracy pielęgniarskiej. Opiekunką Komisji z ramienia Konsulty była do roku...

SPRAWOZDANIE Z PRAC KOMISJI ŻYCIA KONSEKROWANEGO KWPŻZZ ZA OKRES 1999-2002

KOMISJA ŻYCIA KONSEKROWANEGO Komisja Życia Konsekrowanego w mijającej kadencji, podobnie jak i w poprzednich, realizowała przede wszystkim swoje stałe zadanie, którym jest opracowywanie na zlecenie...
Secured By miniOrange