SPRAWOZDANIA Z PRAC KOMISJI MISYJNEJ PRZY KONSULCIE KWPŻZZ za okres 2002-2005

KOMISJA MISYJNA

Cel Komisji

Celem Komisji Misyjnej jest utrzymanie kontaktów z polskimi misjonarkami, rozbudzanie ducha świadomości misyjnej w rodzinach zakonnych oraz wspieranie dzieł misyjnych modlitwą.

Skład Komisji

Komisja Misyjna składa się z dziewięciu członkiń z różnych Zgromadzeń:

1. m. Nella Stasiowska, serafitka – opiekunka Komisji z ramienia Konsulty

2. s. Zygmunta Kaszuba, karmelitanka Dzieciątka Jezus – przewodnicząca Komisji

3. s. Danuta Szczerbak, siostra od Aniołów

4. s. Iwona Glista, franciszkanka misjonarka Maryi

5. s. Wiesława Szewczyk, służka Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej

6. s. Teresa Kapica, służebnica Ducha Świętego

7. s. Jolanta Hernik, misjonarka klaretynka

8. s. Agnieszka Błażejowska, klawerianka

9. s. Agata Solas, karmelitanka misjonarka

10. s. Anastazja Dynak, salezjanka

W okresie sprawozdawczym Komisja odbyła 13 spotkań.

Utrzymanie kontaktu z misjonarkami

Kontakt ten realizowany był poprzez wysyłanie w każdym roku z okazji Bożego Narodzenia listów do wszystkich placówek misyjnych na całym świecie, gdzie pracują 583 polskie siostry ( dane z raportu Komisji Episkopatu Polski z dnia 17 lutego 2003 r.). Listy te zawierały opłatek, życzenia, informacje z życia Kościoła, a także upominki. Wysyłki te mogły być realizowane dzięki ofiarom złożonym przez Przełożone Wyższe Zgromadzeń, za co Komisja składa serdeczne „Bóg zapłać”.

Siostry misjonarki cenią sobie te wyrazy pamięci, dziękują za nie w listach. Również utrzymywane były kontakty osobiste z misjonarkami przebywającymi na urlopie. W kraju organizowane były wspólne spotkania, sympozja.

Rozbudzanie ducha świadomości misyjnej

1. Na szczególną uwagę zasługuje Ogólnopolski Kongres Misyjny Zakonów i Zgromadzeń Zakonnych, który odbył się w Gdańsku w dniach 9-16 czerwca 2002 roku.

Dwadzieścia Zgromadzeń żeńskich zgłosiło się do przygotowania Kongresu wspólnie z Zakonami męskimi. Po spotkaniach roboczych żeńskie zgromadzenia zakonne, które zgłosiły swój czynny udział w Kongresie podjęły prace animacyjne w parafiach archidiecezji Gdańskiej w postaci prelekcji, nabożeństw, katechez w szkołach, przedszkolach, spotkań z grupami parafialnymi. Zostały przygotowane wystawy misyjne z eksponatami z misji, foldery, publikacje.

2. W dniach 11-14 września 2003 r. Komisja Misyjna zorganizowała Sympozjum Misyjne w Otwocku pod hasłem „Życie konsekrowane w służbie misji Kościoła”. Sympozjum było animowane przez o. Dawida Sullivana, ze Zgromadzenia Ojców Białych, misjonarza w Ugandzie i Zambii, aktualnie rektora Wyższego Seminarium Duchownego Misjonarzy Afryki w Lublinie, a także ks. Jana Piotrowskiego Dyrektora Krajowego Papieskich Dzieł Misyjnych. Na sympozjum rozważano misyjną naturę Kościoła, duchowość misyjną, życie konsekrowane wobec wyzwań naszego świata, areopagi Misji.

3. W roku 2004 również w Otwocku w dniach 16-19 września odbyło się sympozjum misyjne zorganizowane dla Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych pod hasłem „Miłosierdzie Źródłem Odnowy Misji”. Zgromadzone na Sympozjum Siostry z wielką uwagą rozważały zagadnienia misyjne, które przybliżył im ks. prof. Wojciech Bęben przedstawiając rolę kobiety w działalności misyjnej. Natomiast ks. dr Marek Doszko, misjonarz w Papua Nowa Gwinea ukazał drogę do Chrystusa, która wyraża się w kulturze ludów. Ks. dr Czesław Noworolnik, sekretarz Komisji Misyjnej Episkopatu Polski przedstawił zadania Komisji Misyjnej Episkopatu zapraszając zgromadzenia zakonne do ścisłej współpracy. Na Sympozjum było miejsce na modlitwę, warsztaty, a także radosną zabawę. Siostry zapoznały się z metodami animacji misyjnej poszczególnych zgromadzeń.

4. Kongres Misyjny Młodych, który odbył się w Toruniu 2-3 października 2004 roku pod hasłem „Wypłyń na głębię” zaangażował kilka Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych. Również siostry z Komisji Misyjnej wzięły czynny udział w animacji misyjnej, spotkaniach z młodzieżą, wspólnej modlitwie, ekspozycji wystawy z działalności misyjnej Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych. Miały okazję rozmowy z doświadczoną misjonarką dr Wandą Błeńską.

Siostry włączały się czynnie w animację misyjną swoich zgromadzeń, a także w organizowanie prelekcji, spotkań z dziećmi i młodzieżą oraz w głoszenie rekolekcji wielkopostnych.

Pomoc w przygotowaniu i przebiegu kongresów, zorganizowanie sympozjów wymagało wielu spotkań roboczych dla zespołu Komisji Misyjnej, a także zaangażowania się Zgromadzeń, za co składamy wszystkim serdeczne Bóg zapłać.

Wspieranie dzieł misyjnych modlitwą

Każdego roku w związku z obchodem Misyjnego Dnia Sióstr Zakonnych w ostatnią niedzielę przed świętem św. Teresy od Dzieciątka Jezus – Patronki Misji, siostry Archidiecezji Warszawskiej i Warszawsko-Praskiej licznie zgromadzone w kościele Sióstr Wizytek modliły się w intencji misjonarek a także o nowe powołania misyjne. Brały udział w uroczystej Mszy świętej koncelebrowanej przez przedstawicieli Komisji Episkopatu ds. Misji, przedstawicieli Papieskich Dzieł Misyjnych, przedstawicieli Centrum Formacji Misyjnej wraz z przygotowującymi się do pracy misjonarzami, przedstawicieli Zakonów i Zgromadzeń Misyjnych. Siostry z Komisji Misyjnej oraz ich Zgromadzenia z wielkim zaangażowaniem przygotowywały oprawę liturgiczną tego spotkania modlitewnego. Nie brakło również świadectw sióstr misjonarek.

Każdego roku siostry uczestniczyły w czuwaniach Papieskiej Unii Misyjnej na Jasnej Górze.

Przedstawicielki Komisji Misyjnej Zgromadzeń Żeńskich były zapraszane na zebrania Krajowej Rady Papieskich Dzieł Misyjnych z udziałem przedstawicieli Komisji Episkopatu ds. Misji oraz przedstawicieli zakonów i zgromadzeń misyjnych zarówno męskich jak i żeńskich: w dniu 18 lutego 2003 w Sulejówku k/Warszawy; w dniach 19-22 września 2004 r. w Licheniu, podczas którego, rozważając athortację apostolską Ojca św. Jana Pawła II, podjęto temat: „Ecclesja in Europa wołaniem o misyjny rachunek sumienia” oraz w dniu 22 lutego 2005 r. w Sulejówku, gdzie o. prof. Jacek Salij OP wygłosił wykład na temat „Eucharystia i misje w świetle nauczania Jana Pawła II”.

Spotkania te miały na celu umocnienie ducha misyjnego oraz przekonanie, że sercem nowej ewangelizacji jest prawda, że Bóg nas kocha.

Zgromadzenia Zakonne zostały zaproszone do przemyślenia następujących pytań:

. Czy struktury Zgromadzenia pozwalają ich członkom odkrywać powołanie misyjne?

. Czy zapewniają wsparcie i odpowiednie przygotowanie?

. Czy potrafimy wygospodarować środki własne wspierające działalność misyjną?

Rok 2005 przynosi nam szczególny dar łaski w postaci peregrynacji relikwii św. Teresy od Dzieciątka Jezus, Patronki Misji. Siostry zaproszone są do rozważania i naśladowania jej małej drogi, jej pragnienia świętości i troski o zbawienie dusz.

W związku z 85 rocznicą Papieskiej Unii Misyjnej powstała propozycja, aby w dniach 18-20 września 2005 r. przeprowadzić Kapitułę Misyjną, na którą byłyby zaproszone wszystkie środowiska misyjne. Jako miejsce spotkania obrano Niepokalanów. Do udziału w tej Kapitule zaproszone są wszystkie Referentki Misyjne.

m. Nella Stasiowska
opiekunka Komisji