Tagi Wiadomości z tagiem "2005"

Tag: 2005

SPRAWOZDANIE Z PRAC KOMISJI FORMACYJNEJ PRZY KONSULCIE KWPŻZZ za okres 2002-2005

KOMISJA POWOŁANIOWA Działalność Komisji w latach 2002 - 2005 obejmowała: 1. Sprawy organizacyjno-personalne 2. Działalność formacyjna referentek powołaniowych 3. Współpraca z Krajową Radą Duszpasterstwa Powołań 4. Zaangażowanie w Europejskie...

Sympozjum w Rzymie 2005 i XII Zebranie Plenarne UCESM-u w Fatimie...

M. Jolanta Olech, USJK Relacja z sympozjum w Rzymie i z zebrania plenarnego UCESM-u w Fatimie W ostatnich miesiącach w imieniu naszej Konferencji brałam udział w...

SPRAWOZDANIA Z PRAC KOMISJI POWOŁANIOWEJ PRZY KONSULCIE KWPŻZZ za okres 2002...

KOMISJA DO SPRAW FORMACJI Cel i zadania "Celem Komisji Powołaniowej jest służenie pomocą Zgromadzeniom zakonnym, a zwłaszcza osobom odpowiedzialnym za formację, w ustawieniu wychowania zakonnego po...

SPRAWOZDANIE Z PRAC KOMISJI SŁUŻB MEDYCZNYCH PRZY KONSULCIE KWPŻZZ za okres...

KOMISJA SŁUŻB MEDYCZNYCH Komisja Służb Medycznych jest zespołem sióstr reprezentujących różne Zgromadzenia zakonne, jak również różne działy pracy pielęgniarskiej i lekarskiej w służbie zdrowia. Do...

SPRAWOZDANIE Z PRACY KOMISJI ŻYCIA KONSEKROWANEGO KWPŻZZ w latach 2002 –...

KOMISJA ŻYCIA KONSEKROWANEGO Opiekunką Komisji Życia Konsekrowanego z ramienia Konsulty jest jej Przewodnicząca - m. Jolanta Olech. W ciągu trzechlecia uległ zmianie skład Komisji. Odeszła z...

SPRAWOZDANIA Z PRAC KOMISJI MISYJNEJ PRZY KONSULCIE KWPŻZZ za okres 2002-2005

KOMISJA MISYJNA Cel Komisji Celem Komisji Misyjnej jest utrzymanie kontaktów z polskimi misjonarkami, rozbudzanie ducha świadomości misyjnej w rodzinach zakonnych oraz wspieranie dzieł misyjnych modlitwą. Skład Komisji Komisja...

SPRAWOZDANIA Z PRAC KOMISJI PRZY KONSULCIE KWPŻZZ za okres 2002-2005. KOMISJA...

KOMISJA DS.WYCHOWANIA I NAUCZANIA oraz SEKCJA DS.PRZEDSZKOLI Cel Komisji Celem Komisji jest pomoc siostrom wychowawczyniom i nauczycielkom, aby jako świadkowie Chrystusa coraz lepiej wypełniały zleconą im...

SPRAWOZDANIE Z PRAC KOMISJI DZIEŁ CHARYTATYWNYCH PRZY KONSULCIE KWPŻZZ za okres...

KOMISJA DZIEŁ CHARYTATYWNYCH Cel i zadania Komisji Dzieł Charytatywnych Celem Komisji jest: * pomaganie zgromadzeniom zakonnym w prowadzeniu różnych dzieł charytatywnych, zgodnie z własnym charyzmatem, potrzebami Kościoła...

Spotkanie poszerzonej Rady Generalnej UISG w Polsce, Warszawa, 22-26 listopada 2005

M. Jolanta Olech USJK; Warszawa, 22-26 listopada 2005 Jest to pierwsze spotkanie tego rodzaju w Polsce, a drugie w historii UISG poza granicami Rzymu. Biorą...

Częstochowa, 23-25 listopada 2005 – 112. Zebranie Plenarne Konferencji

Jan Paweł II w życiu zakonnym 122. Zebranie Plenarne Konferencji odbyło się w Częstochowie, w Wyższym Seminarium Duchownym w dniach 23-25 listopada 2005 r. Rozpoczęło...