Częstochowa, 23-25 listopada 2005 – 112. Zebranie Plenarne Konferencji

Jan Paweł II w życiu zakonnym

122. Zebranie Plenarne Konferencji odbyło się w Częstochowie, w Wyższym Seminarium Duchownym w dniach 23-25 listopada 2005 r. Rozpoczęło się Mszą świętą, której przewodniczył Abp Stanisław Nowak, metropolita Częstochowski. Po Mszy świętej Arcybiskup w swoim krótkim wystąpieniu powiedział o roli i zadaniach przełożonej wyższej. M. Mariola Karaś służebniczka NMP starowiejska, Konsultorka Konferencji WPŻZZ, wprowadziła w tematykę Zebrania Plenarnego i powitała nowe członkinie Konferencji. Następnie M. Julia Bakalarz OP wygłosiła referat nt. Istota i miejsce życia konsekrowanego w Kościele według nauczania Jana Pawła II – kontemplacja, komunia, misja. Dzień pierwszy zakończono wspólną modlitwą Nieszporów.

W drugim dniu Ks. Kazimierz Wójtowicz CR przedstawił Soborową wizję odnowy i przystosowania w życiu konsekrowanym według nauczania Jana Pawła II. Siostra Maksymiliana Wojnar prezentka, przedstawiła sprawy związane z prowadzeniem dzieł przez Zgromadzenia i inne kwestie z zakresu prawa.

O godz. 12.00 na Jasnej Górze, w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej, rozpoczęło się spotkanie Poszerzonej Rady generalnej Międzynarodowej Unii Przełożonych Generalnych z członkiniami Konferencji WPŻZZ. Liturgię eucharystyczną celebrował Bp Andrzej Dzięgla, Przewodniczący Komisji Konferencji Episkopatu ds. Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. Homilię wygłosił w kilku językach. Następnie w WSD po wspólnym obiedzie podjęto dyskusję panelową UISG – KWPŻZZ:cztery delegatki UISG z czterech kontynentów i cztery przełożone wyższe z Polski mówiły o obszarach życia wymagających oczyszczenia i pojednania we wspólnotach zakonnych i w kraju, w środowisku, w którym żyjemy.

200511b

W ostatnim dniu podjęto refleksję ( w formie panelu) na temat: Jakie podejmujemydziałania, aby lepiej poznawać, przyswajać i żyć na co dzień nauczaniem Kościoła i Papieża o życiu zakonnym.

Materiały dotyczące spotkania UISG zamieszczono na stronie współpraca międzynarodowa UISG.