Tagi Wiadomości z tagiem "sprawozdanie trzyletnie"

Tag: sprawozdanie trzyletnie

SPRAWOZDANIA Z PRAC KOMISJI MISYJNEJ PRZY KONSULCIE KWPŻZZ ZA OKRES 1999-2002

KOMISJA MISYJNA Komisja Misyjna w okresie sprawozdawczym odbyła 7 spotkań. Niektóre z nich były organizowane w łączności z Komisją Misyjną Zakonów Męskich. Prace Komisji z jednej...

SPRAWOZDANIE Z PRAC KOMISJI ADMINISTRACYJNO-PRAWNEJ PRZY KONSULCIE KWPŻZZ ZA OKRES 1999-2002

KOMISJA ADMINISTRACYJNO-PRAWNA Celem działalności Komisji Administracyjno-Prawnej jest pomoc zgromadzeniom w zakresie spraw administracyjnych i prawnych poprzez organizowanie szkoleń, spotkań, przekaz informacji o nowych przepisach dotyczących...

SPRAWOZDANIE Z PRAC KOMISJI ADMINISTRACYJNO-PRAWNEJ PRZY KONSULCIE KWPŻZZ za okres 2002-2005

KOMISJA ADMINISTRACYJNO-PRAWNA Celem działalności Komisji Administracyjno-Prawnej przy Konsulcie WPŻZZ jest pomoc zgromadzeniom w zakresie spraw administracyjnych i prawnych poprzez organizowanie szkoleń, spotkań, przekaz informacji o...

SPRAWOZDANIA Z PRAC KOMISJI PRZY KONSULCIE KWPŻZZ ZA OKRES 1999-2002. ...

KOMISJA DS.WYCHOWANIA I NAUCZANIA oraz SEKCJA DS.PRZEDSZKOLI Cele i zadania Komisji: Celem Komisji jest pomoc siostrom wychowawczyniom i nauczycielkom, aby jako świadkowie Chrystusa coraz lepiej...

SPRAWOZDANIE Z PRAC KOMISJI DZIEŁ CHARYTATYWNYCH PRZY KONSULCIE KWPŻZZ ZA OKRES...

KOMISJA DZIEŁ CHARYTATYWNYCH Komisja Dzieł Charytatywnych działała w latach 1999 - 2002, zgodnie ze Statutem Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych w Polsce. W skład Komisji...

Ze sprawozdania Komisji ds. Formacji za okres 1996-1999

(Biuletyn KWPŻZZ, nr 9, maj 1999) W okresie sprawozdawczym odbyło się 11spotkań Komisji oraz zorganizowano 3 sesje formacyjne: w październiku 1996 r. w Gostyniu sesja dla...

Ze sprawozdania Komisji za okres 1996-1999

(Biuletyn KWPŻZZ, nr 9, maj 1999) Spotkania Komisji odbywają się 4 razy w roku. Zadaniem Komisji jest niesienie pomocy siostrom pielęgniarkom zakonnym w Polsce zarówno w...

Ze sprawozdania Komisji Administracyjno-Prawnej za okres 1996-1999

(Biuletyn KWPŻZZ, nr 9, maj 1999) Powstanie Komisji Komisja Administracyjno-Prawna rozpoczęła swoją działalność w roku 1997. Bardzo częste zmiany przepisów prawnych oraz z drugiej strony rozwijające...

Ze sprawozdania Komisji Wychowania i Nauczania za okres 1996-1999

(Biuletyn KWPŻZZ, nr 9, maj 1999) Komisja działała w okresie od kwietnia 1996 do kwietnia 1999. W skład Komisji wchodziło 9 osób, które reprezentowały następujące...

Ze sprawozdania Komisji Dzieł Charytatywnych za okres 1996-1999

(Biuletyn KWPŻZZ, nr 9, maj 1999) 1. Powstanie, określenie celu i zadań Komisja Dzieł Charytatywnych jest wynikiem dość długiego procesu poszukiwań, które początkowo miały na celu...
Secured By miniOrange