Ze sprawozdania Komisji ds. Formacji za okres 1996-1999

(Biuletyn KWPŻZZ, nr 9, maj 1999)

W okresie sprawozdawczym odbyło się 11spotkań Komisji oraz zorganizowano 3 sesje formacyjne:

    • w październiku 1996 r. w Gostyniu sesja dla sióstr odpowiedzialnych za formację ciągłą. Temat wiodący – Nowe formy ewangelizowania wspólnot. Uczestniczyło 68 sióstr.
    • w październiku 1997 r. w Częstochowie sesja dla mistrzyń postulatu. Temat wiodący – Formacja osobowa i chrześcijańska kandydatki do życia zakonnego. Uczestniczyło 67 sióstr.
    • w październiku 1998 r. w Zakroczymiu sesja dla mistrzyń nowicjatu. Temat wiodący – Duch Święty – źródło charyzmatu i tożsamości zakonnej. Uczestniczyły 72 siostry.

Ponadto Komisja współpracuje z Księżmi Jezuitami, którzy prowadzą Studium dla Mistrzyń Formacji Początkowej w Częstochowie. W maju 1998 r., kolejna III grupa około 80 sióstr ukończyła to dwuletnie Studium. Wśród uczestniczek były również przedstawicielki zgromadzeń kontemplacyjnych oraz siostry mistrzynie z Litwy, Łotwy, Białorusi, Ukrainy, Czech i Słowacji.

W styczniu 1999 r. rozpoczęła działalność Dwuletnia Szkoła Formatorek Zakonnych zorganizowana i prowadzona przez ks. Krzysztofa Wonsa w Centrum Formacji Duchowości Księży Salwatorianów w Krakowie. Nasza Komisja Formacji współpracuje także z tą szkołą. Szkołę rozpoczęło ok. 100 sióstr, w tym 8 z zakonów klauzurowych oraz 12 z Białorusi, Ukrainy, Słowacji i Chorwacji.

Obie te szkoły formacji są pomyślane jako wzajemnie się uzupełniające. U Księży Jezuitów linia studiów ma charakter bardziej antropologiczny, natomiast kurs u Księży Salwatorianów prowadzony jest w oparciu o Vita consecrata i ma bardziej nachylenie teologiczne i duchowe. Program każdego roku uwzględnia również tydzień rekolekcji ignacjańskich (w jednej i drugiej szkole).

W okresie sprawozdawczym Komisja organizowała również rekolekcje dla Wyższych Przełożonych zgromadzeń żeńskich, które odbywały się co roku jesienią w Domu Rekolekcyjnym Księży Jezuitów w Częstochowie. W roku bieżącym jest także zaplanowana taka seria w terminie 13-20. 11. 1999 r.