Jubileusz Życia Konsekrowanego – podziękowanie Prefekta Kongregacji

Tłumaczenie:

Kongregacja ds. Instytutów Życia Konsekrowanego
i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego

SpR. 949/00
25 stycznia 2000 r.

Czcigodna Matko,
otrzymaliśmy ofiarę, którą Żeńskie Zgromadzenia Zakonne w Polsce zechciały przekazać do Dykasterium, jako „wkład, który oznacza, że życie konsekrowane jest świadome, pod każdym względem, wielkiego ubóstwa, jakie rani ludzkość” (Jubileusz Życia Konsekrowanego – Załącznik II).

Dziękujemy Wam za nią i dołączamy ją do ofiar z całego świata.

2 lutego 2000 r. – Dzień Życia Konsekrowanego – te ofiary zostaną przekazane przez Przewodniczących Unii Przełożonych Wyższych Męskich i Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych i Instytutów Świeckich Ojcu Świętemu, w Bazylice św. Piotra, podczas Celebracji Eucharystycznej sprawowanej przez Niego. Z tej to okazji osoby konsekrowane, jednocząc się z braćmi i siostrami całego świata, uroczyście celebrują swój Jubileusz.

Zechciejcie przyjąć wyrazy pamięci i życzenie, ażeby ten Jubileusz obudził w Was na nowo pragnienie świętości i głębokiego zaangażowania w jej codzienną realizację.

Oddany w Panu

(-) Eduardo Kard. Martinez Somalo

Prefekt


Wielebna Matka Jolanta Olech USJK

Przewodnicząca KWPŻZZ

ul. Wiślana 2

00-317 Warszawa