Tagi Wiadomości z tagiem "1999"

Tag: 1999

Ze sprawozdania Komisji Misyjnej za okres 1996-1999

(Biuletyn KWPŻZZ, nr 9, maj 1999) Komisja misyjna powołana przez Konsultę zgodnie ze statutem Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Żeńskich ma do spełnienia następujące cele. 1. Utrzymanie kontaktów...

Ze sprawozdania Komisji Powołaniowej za okres 1996-1999

(Biuletyn KWPŻZZ, nr 9, maj 1999) Komisja Powołaniowa przy Konsulcie KWPŻZZ w Polsce jest międzyzakonną grupą sióstr zgromadzonych we współpracy w imię słów Chrystusa: "Proście...

Ze sprawozdania Komisji ds. Formacji za okres 1996-1999

(Biuletyn KWPŻZZ, nr 9, maj 1999) W okresie sprawozdawczym odbyło się 11spotkań Komisji oraz zorganizowano 3 sesje formacyjne: w październiku 1996 r. w Gostyniu sesja dla...

Ze sprawozdania Komisji za okres 1996-1999

(Biuletyn KWPŻZZ, nr 9, maj 1999) Spotkania Komisji odbywają się 4 razy w roku.Zadaniem Komisji jest niesienie pomocy siostrom pielęgniarkom zakonnym w Polsce zarówno w...

Ze sprawozdania Komisji Administracyjno-Prawnej za okres 1996-1999

(Biuletyn KWPŻZZ, nr 9, maj 1999) Powstanie Komisji Komisja Administracyjno-Prawna rozpoczęła swoją działalność w roku 1997. Bardzo częste zmiany przepisów prawnych oraz z drugiej strony rozwijające...

Ze sprawozdania Komisji Wychowania i Nauczania za okres 1996-1999

(Biuletyn KWPŻZZ, nr 9, maj 1999) Komisja działała w okresie od kwietnia 1996 do kwietnia 1999. W skład Komisji wchodziło 9 osób, które reprezentowały następujące...

Ze sprawozdania Komisji Dzieł Charytatywnych za okres 1996-1999

(Biuletyn KWPŻZZ, nr 9, maj 1999)   1. Powstanie, określenie celu i zadań   Komisja Dzieł Charytatywnych jest wynikiem dość długiego procesu poszukiwań, które początkowo miały na celu...

Zebranie Plenarne UCESM – Dubrownik (Chorwacja) – 6-12 grudnia 1999

Przebieg spotkania Zebranie Plenarne odbyło się w Dubrovniku, w Chorwacji na zaproszenie miejscowych Konferencji. Miejscem spotkania był hotel Kompas na przedmieściach Dubrovnika. W Zebraniu uczestniczyło...

KTO NIE DOTYKA ZIEMI, NIE MOŻE OSIĄGNĄĆ NIEBA – duchowość zakonna...

Spis treści: I. Wprowadzenie 1. "Duchowość chodząca po ziemi" 2. Europa 2.1. Przed wojną - po wojnie 2.2. Dziesięć lat po zburzeniu muru i żelaznej kurtyny 2.3. Sekularyzacja II. Rok Jubileuszowy 1....

Warszawa, 27-28 października 1999 – 100. Zebranie Plenarne Konferencji

100. Zebranie Plenarne Konferencji rozpoczęło się Mszą świętą, której przewodniczył ks. abp Józef Kowalczyk, Nuncjusz Apostolski w Polsce. Pod koniec Mszy św., z okazji...