Warszawa, 27-28 października 1999 – 100. Zebranie Plenarne Konferencji

100. Zebranie Plenarne Konferencji rozpoczęło się Mszą świętą, której przewodniczył ks. abp Józef Kowalczyk, Nuncjusz Apostolski w Polsce. Pod koniec Mszy św., z okazji 10-lecia sakry biskupiej i nominacji, Przełożone złożyły Księdzu Nuncjuszowi serdeczne życzenia.

W drugim dniu Liturgię eucharystyczną celebrował ks. bp Edward Samsel, Przewodniczący Komisji Episkopatu ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego.

Po raz setny Przełożone generalne i prowincjalne spotkały się na zebraniu plenarnym tej Konferencji, by omówić przygotowania Zgromadzeń zakonnych do Wielkiego Jubileuszu Roku 2000 i wysłuchać relacji z Synodu Biskupów w Rzymie.

* Było to ostatnie zebranie plenarne przed rozpoczęciem Roku Jubileuszowego, dlatego też jego tematyka skupiona była wokół przygotowań do Wielkiego Jubileuszu.

* Matka Jolanta Olech, Przewodnicząca Konferencji WPŻZZ, przedstawiła program przyjęty przez Zgromadzenia zakonne: „Chcemy wspólnie – jako żeńskie zgromadzenia zakonne – przygotować się do Jubileuszu Narodzenia Chrystusa realizując w naszym życiu przesłanie Ojca Świętego z tegorocznej pielgrzymki do Polski”.

* Podczas zebrania Konsulta Przełożonych Wyższych zwróciła się z gorącym apelem o podjęcie z nową gorliwością wielkiej modlitwy ekspiacyjnej ( w tym celu przypomniano o dalszym praktykowaniu Kwartalnych Dni Pokuty, których tradycja sięga 1948 r.

* Przełożone zakonne wysłuchały wystąpień: biskupa Jana Chrapka, który mówił o znaczeniu papieskiej pielgrzymki dla Kościoła w Polsce, biskupa Edwarda Samsela, przewodniczącego Komisji ds. Życia Konsekrowanego Episkopatu Polski, który analizował przesłanie Ojca Świętego pod kątem Ośmiu Błogosławieństw (Droga błogosławieństw w kontekście życia konsekrowanego), biskupa Piotra Libery, Sekretarza Generalnego Konferencji Episkopatu Polski, który przedstawił aktualną sytuację Kościół-Państwo.

* Matka Jolanta Olech USJK, która uczestniczyła w obradach Synodu Biskupów Europy w Rzymie, zrelacjonowała jego przebieg oraz odczytała Orędzie II Zgromadzenia Specjalnego Synodu Biskupów dla Europy.

* Podczas zebrania plenarnego przełożone mówiły na temat ubezpieczeń emerytalnych oraz rozmawiały o projekcie zaopatrzenia zgromadzeń zakonnych w komputery.