SPRAWOZDANIA Z PRAC KOMISJI MISYJNEJ PRZY KONSULCIE KWPŻZZ ZA OKRES 1999-2002

KOMISJA MISYJNA

Komisja Misyjna w okresie sprawozdawczym odbyła 7 spotkań. Niektóre z nich były organizowane w łączności z Komisją Misyjną Zakonów Męskich.

Prace Komisji z jednej strony kontynuują wieloletnią tradycję, a z drugiej strony nastawiają się na większą współpracę z innymi, czy to Komisją Zakonów Męskich, czy Papieskimi Dziełami Misyjnymi. W dalszym ciągu staramy się utrzymać kontakt z polskimi misjonarkami wysyłając życzenia świąteczne i drobny upominek, zamawiając Msze św. w ich intencji.

Co roku także w święto patronalne św.Tereski organizujemy dzień misyjny sióstr zakonnych w kościele SS.Wizytek w Warszawie. Wspólna Eucharystia z dostosowaną i bogatą oprawą liturgiczną, świadectwa misjonarek, i różaniec misyjny to okazja do uświadomienia sobie odpowiedzialności osób konsekrowanych za dzieło misyjne Kościoła i pogłębienie tematyki misyjnej.

Te dwie powyżej zaznaczone formy angażowania się Komisji Misyjnej mają swoją długą historię i wydają się godne kontynuowania.

W ciągu tych ostatnich dwu lat prace Komisji Misyjnej idą bardziej w kierunku współpracy z innymi. Wydaje się, że ta forma angażowania się jest bardzo cenna i owocna. Chodzi tu przede wszystkim o współprace z Komisją Misyjną Zakonów Męskich, Papieskimi Dziełami Misyjnymi i Centrum Formacji Misyjnej.

W ramach współpracy z Komisja Zakonów Męskich należałoby podkreślić dwa ważne przedsięwzięcia:

1.I Ogólnopolski Kongres Misyjny Zakonów i Zgromadzeń Męskich i Żeńskich, który odbędzie się w dniach 9-15 czerwca 2002 r. w Trójmieście.
2.Współpraca na rzecz Kościoła w Chinach.

Ad. 1. Kolejne spotkania Komisji od prawie roku zajęły się przygotowaniami organizacyjnymi tego Kongresu. Chodzi o podjęcie przez wszystkie Zgromadzenia konkretnego zadania misyjnego. Ustalono rozpoczęcie akcji od Trójmiasta. Jako cel założono rozbudzanie ducha misyjnego, powołań misyjnych poprzez wspólną modlitwę, katechezy, prelekcje, nawiązywanie kontaktów, prezentacje pracy misyjnej, charyzmatów poszczególnych Zgromadzeń. Położono nacisk na potrzebę żywego świadectwa, kontaktu osobowego w ukazywania charyzmatu danego Zgromadzenia.

Pierwszy ten Kongres odbędzie się pod hasłem: „Wypłyń na głębię”. Wcześniej podjęte przygotowania weszły już w przygotowanie bliższe. Po Wielkanocy, od 2 kwietnia rozpoczną się katechezy i nabożeństwa misyjne w wybranych parafiach.

Spotkania tematyczne w Kościołach Trójmiasta podejmują takie tematy jak:
* Zakony wobec problemów społecznych
* Charyzmaty zakonne odpowiedzią na potrzeby świata
* Męczennicy ewangelizacji
* Dialog ekumeniczny

Kongres ubogacą: wystawy misyjno-etnograficzne, ogólnodiecezjalny festyn misyjny, filmy o tematyce misyjnej, spotkania, konkursy, koncerty, publikacje książkowe i prasowe.

Kongres ma ukazać rolę zakonów w świecie, a zwłaszcza ich zaangażowanie się w dzieło ewangelizacji i promocji ludzkiej w krajach misyjnych, pokazać osiągnięcia, ale także i trudności temu dziełu towarzyszące. W Kongres włączyło się 38 zgromadzeń żeńskich i 21 męskich.

Ad 2. Inną pracą podjętą przez Komisje jest włączenie się do inicjatywy OO.Werbistów dotycząca otwarcia się na współpracę z Kościołem w Chinach.

Inicjatywne spotkanie zgromadziło te zakony, które w przeszłości lub nadal związane są z misjonowaniem w Chinach, była reperezentowana też nasza Komisja .

Zgodnie z życzeniem Ojca Świętego: „Nie czekajcie aż się otworzą drzwi Chin, ale otwórzcie swoje drzwi Kościołowi w Chinach” na wspólnym zebraniu podjęto decyzję kontynuowania spotkań, których pierwszym celem ma być wypracowanie nowego modelu współpracy i pomocy Kościołowi w Chinach, który nie tyle potrzebuje pomocy materialnej co wzmocnienia w zakresie formacji i wykształcenia rodzimych kadr. Mimo ogromnych zniszczeń w czasie rewolucji kulturalnej, w ostatnim 20-leciu Kościół ożywił się. Rośnie liczba młodego duchowieństwa, ale brak odpowiednich wychowawców, formatorów, nauczycieli.

Kościół w Polsce doświadczony latami komunizmu bardziej i lepiej może być pomostem dla Kościoła w Chinach niż kraje zachodnie. Duchowość i styl pobożności polskiej są bliższe Chińczykom, wg znawców problemu, niż to, co spotykają oni dziś na Zachodzie. Pewne konkretne propozycje zostały już zasugerowane.

Odbyło się kolejne zebranie robocze na którym podjęto następujące punkty:
» Opracowanie polskiej bibliografii na temat Kościoła w Chinach
» Przyjrzenie się emigracji chińskiej w Polsce
» Współpraca, udział i organizowanie sesji i sympozjów poświęconych Chinom i tamtejszemu Kościołowi
» Nawiązywanie bezpośredniego kontaktu z Kościołem w Chinach
» Zdobywanie funduszy na stypendia dla księży, kleryków i sióstr pragnących podjąć odpowiednie studia czy staże życia zakonnego w Polsce.

To są sprawy przyszłościowe i w miarę rozwijania się możliwości, Zgromadzenia będą informowane.

Pisząc sprawozdanie trudno także pominąć coroczne włączanie się w nocne czuwanie na Jasnej Górze organizowane przez Sekretariat Krajowy Papieskiej Unii Misyjnej. Głównym akcentem czuwania było hasło: „Cały Kościół dla całego świata”.

W najbliższych miesiącach po wakacjach Komisja chce zorganizować spotkanie referentek misyjnych w Zgromadzeniach, aby wspólnie zastanowić się nad nowymi inicjatywami i ożywić swój misyjny zapał.