SPRAWOZDANIE Z PRAC KOMISJI DZIEŁ CHARYTATYWNYCH PRZY KONSULCIE KWPŻZZ ZA OKRES 1999-2002

KOMISJA DZIEŁ CHARYTATYWNYCH
Komisja Dzieł Charytatywnych działała w latach 1999 – 2002, zgodnie ze Statutem Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych w Polsce.

W skład Komisji wchodzi 8 Sióstr:

* Siostra Maria Angelika Spychalska (Felicjanka) – Opiekunka ze strony Konsulty
* Siostra Elżbieta Książek (Urszulanka SJK) – Przewodnicząca Komisji
* Siostra Maria Emmanuela Staniek (Służebniczka Śląska)
* Siostra Katarzyna Biarda (Szarytka)
* Siostra Mirosława Korpińska (Albertynka)
* Siostra Konrada Koziorska (Albertynka)
* Siostra Rufina Drzażdzyk (Pasterka)
* Siostra Dorota Andrelczyk (Pasterzanka)

Od czerwca 2001 r. ze strony Konsulty –
* S.M. Elwira Nieradka (Felicjanka)

Komisja w okresie sprawozdawczym działając na zasadzie opracowanego projektu Regulaminu starała się pomagać Zgromadzeniom zakonnym w prowadzeniu różnych dzieł charytatywnych, zgodnie z własnym charyzmatem, aktualnymi potrzebami Kościoła szukając odpowiedzi na znaki czasu. Pomaga w formowaniu właściwych postaw u Sióstr prowadzących dzieła charytatywne. Nadaje kierunek w oddziaływaniu duszpasterskim w ośrodkach dzieł charytatywnych prowadzonych przez Siostry. Dzieli się własnymi doświadczeniami w zakresie tego rodzaju pracy. Uwrażliwia Zgromadzenia zakonne na podejmowanie nowych inicjatyw apostolskich w duchu zaleceń Soboru Watykańskiego II i nauczania Jana Pawła II.

Komisja spotykała się kilka razy w ciągu roku. Podczas zebrań omawiano plany pracy i dzielono się własnymi doświadczeniami z różnych rodzajów pracy. Wszystkie spotkania Komisji były pewną formą dzielenia się. Komisja zorganizowała dwa ogólnopolskie spotkania Sióstr prowadzących dzieła charytatywne w Polsce. Spotkania te miały miejsce w Częstochowie, w Domu Rekolekcyjnym Sióstr Szarytek w dniach od 9 -10 marca 2000 roku i drugie w dniach 25 – 26 października 2001 r. Pierwsze poprzedzone było przeprowadzonym kwestionariuszem na temat charakteru prowadzenia dzieła i sposobu jego funkcjonowania.

W pierwszym spotkaniu uczestniczyły 74 Siostry, a w drugim 76 Sióstr pracujących w punktach „Caritas”, prowadzących Świetlice, Domy Samotnej Matki, Jadłodajnie, Przytuliska i pracujące w duszpasterstwie więziennym i opiekunka parafialna.

Spotkania rozpoczynały się Mszą św., którą celebrował Ks. Bp Antoni Długosz. W programie tych dni były konferencje bardzo bogate w treść, osobiste świadectwa dotyczące pracy charytatywne w zakresie prowadzonego dzieła oraz żywe świadectwo osób bezpośrednio korzystających z usług Sióstr. Świadectwa były bogate, szczere, uwzględniające historię wejścia w tego rodzaju pracę i świadectwa kobiet, które powstały z alkoholizmu i narkomanii.

Była też praca w grupach na różne pytania, na które starano się znaleźć odpowiedź na różne problemy. Odbyła się też prezentacja z Centrum Młodzieży „u Siemachy” w Krakowie pod kierunkiem Ks. Tomasza Ważnego. Wysuwano też własne propozycje dotyczące dalszej współpracy z Komisją a Siostrami prowadzącymi dzieła charytatywne. Zaproponowano zorganizowanie Kursu dla Sióstr prowadzące Świetlice od strony wychowawczej i budżetowej. Siostry prosiły o informacje dotyczące zmiany ustaw państwowych. Poza wymienionymi postulatami Siostry podawały szereg bardzo poważnych problemów związanych ze swoją pracą charytatywną.

Siostry wyrażały wdzięczność za zorganizowanie tego typu spotkań, a w sposób szczególny za odwagę przygotowania tak bogatych świadectw.

Przed Komisją stoi zadanie przygotowywania następnych spotkań Sióstr prowadzących dzieła charytatywne prowadzących do wymiany bogatych doświadczeń w podejmowaniu dzieł czynnej i konkretnej miłości wobec każdego potrzebującego człowieka. Jest to dziedzina, która w decydujący sposób określa kształt życia chrześcijańskiego i styl działalności kościelnej. Miłosierdzie bowiem zawiera głęboki sens chrystologiczny, który ukazuje w pełnym blasku tajemnicę Chrystusa. Przez dzieła charytatywne dajemy świadectwo o miłości Boga, o Jego Opatrzności i miłosierdziu i rozsiewamy w dziejach świata ziarna Królestwa Bożego.