Jasna Góra 6-9 października 2009 – SYMPOZJUM

Tożsamość Życia Konsekrowanego w kontekście procesów laicyzacyjnych w Polsce

W dniach 6-9 października 2009 r. na Jasnej Górze wyżsi przełożeni Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego w Polsce, reprezentujący cztery Konferencje: zakonów żeńskich, męskich, kontemplacyjnych i instytutów świeckich, uczestniczyli w Sympozjum: Tożsamość życia konsekrowanego w kontekście procesów laicyzacyjnych w Polsce. Ponad 350 przełożonych zastanawiało się, w jaki sposób organizować życie wewnętrzne wspólnot oraz posługę i duszpasterstwo, aby nie ulec laicyzacji wobec przemian zachodzących w ostatnich latach w polskim społeczeństwie. Przełożeni wspólnie szukali dróg dotarcia do współczesnego człowieka, sposobów pogłębienia dialogu wśród samych osób konsekrowanych. W programie spotkania bardzo dużo czasu przeznaczono na dyskusję i wymianę doświadczeń.

W tematykę Sympozjum wprowadził ks. Tomasz Sielicki, przełożony generalny Księży Chrystusowców i przewodniczący Konferencji KWPZM, natomiast podsumowania Sympozjum dokonała m. Danuta Wróbel, przełożona generalna Sióstr Służek NMP i przewodnicząca KWZŻZZ.

Z uczestnikami Sympozjum spotkali się: nuncjusz apostolski w Polsce abp Józef Kowalczyk, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, abp Józef Michalik, przewodniczący Komisji Mieszanej Biskupi-Przełożeni Wyżsi, bp Wacław Depo oraz przewodniczący Komisji KEP ds. Życia Konsekrowanego, bp Kazimierz Gurda. Stolicę Apostolską reprezentowała salezjanka s. Enrica Rosanna, podsekretarz Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego.

W Sympozjum uczestniczyły również: przewodnicząca UCESM (Unii Europejskich Konferencji Przełożonych Wyższych) – s.Lutgardis Craeynest, salezjanka,  przedstawicielki sąsiednich Konferencji Wyższych Przełożonych Zgromadzeń Zakonnych: Chorwacji – przewodnicząca, s.Maria-Ana Kustura i sekretarka, s.Anita Strujić, Słowacji – przewodnicząca, s.Daniela Bezdedova FDC i wiceprzewodnicząca, s.Magdalena Sumilasova FDC oraz Ukrainy – przewodnicząca, s.Terersa Iwan USJK.

Wykładowcami podczas Sympozjum byli profesorowie Uniwersytetu Warszawskiego: ks. prof. Marek Starowieyski i prof. Krzysztof Koseła oraz goście: s. prof. Enrica Rosanna i s. Lutgardis Craeynest.

Uwaga: materiały z Sympozjum będą zamieszczone w Biuletynie Via Consecrata –  numer grudniowy.

Więcej o Sympozjum —> tutaj