Uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej – w parafiach i na Jasnej Górze

Wiara, nadzieja i miłość towarzyszyły przygotowaniom do uroczystości Matki Bożej Jasnogórskiej i Aktu Zawierzenia Maryi Polskich Parafii. Sumie pontyfikalnej o godz. 11.00 na Jasnej Górze z udziałem biskupów będzie przewodniczył i homilię wygłosi prymas Polski abp Wojciech Polak. Uroczystości odbędą się też w lokalnych sanktuariach maryjnych i parafiach, które specjalnym aktem zawierzą się Matce Bożej.

„Jesteśmy przekonani, że Ty, o Bogurodzico Maryjo, jesteś dla każdego z nas
przedziwną pomocą i obroną na drogach chrzcielnej wierności Chrystusowi” – czytamy w dokonywanym dziś w parafiach Akcie Zawierzenia Matce Bożej Królowej Polski.
– Zawierzamy Maryi każdego i każdą z nas. Kościół i ojczyznę naszą. Nasze rodziny i nasze parafie. Pragniemy, by dokonało się w nas to wewnętrzne zawierzenie Bogu – mówi o uroczystościach prymas Polski abp Wojciech Polak.

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki podkreśla zaś, że przypomnienie tego aktu w każdej parafii posłuży rozwinięciu duchowości maryjnej. – Jednocześnie będzie też dobrym punktem odniesieniem dla wszystkich, którzy pragną tego, by dzieło sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego było kontynuowane – dodaje.

Akt Zawierzenia Polskich Parafii Matce Bożej Królowej Polski to kolejny etap obchodów 1050-lecia Chrztu Polski. Pierwszy etap zawierzenia miał miejsce w uroczystość Matki Bożej Królowej Polski 3 maja br. Wtedy to biskupi polscy wraz z zebranymi na Jasnej Górze wiernymi dokonali Aktu Zawierzenia Matce Bożej z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski. 28 lipca tego roku uroczystościom dziękczynienia za Chrzest Polski na Jasnej Górze przewodniczył zaś Ojciec Święty Franciszek, modląc się o to, by Matka Boża, „która wnosi pokój pośród obfitości grzechu i zawirowań historii”, wypraszała nam obfitość Ducha Świętego, „abyśmy byli sługami dobrymi i wiernymi”.

Za BP KEP