„Duch, który umacnia miłość …” – Program spotkań międzyzakonnych

Program duszpasterski Kościoła w Polsce rozpisany na lata 2017 – 2019 nosi tytuł: „Duch, który umacnia miłość …”. Został zaczerpnięty z II. Modlitwy Eucharystycznej o Tajemnicy Pojednania. Jest kontynuacją programu ostatnich lat zatytułowanego „Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie. Przez wiarę i chrzest do świadectwa”.

Rozumienie Bierzmowania jako sakramentu, który obdarowuje i uzdalnia do podjęcia misji, znalazło przełożenie na dwuletni układ nowego programu duszpasterskiego.  Hasłem I roku (2017/2018),  są słowa zaczerpnięte z Dziejów Apostolskich (por. Dz 2,4) „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym” a podejmowane działania mają na celu pomóc odkrywać OSOBĘ i dary Ducha Świętego. II rok (2018/2019) będzie zaproszeniem do pogłębienia świadomości i realizacji misji bierzmowanych w mocy Ducha Świętego.

Podobnie jak w latach ubiegłych, aktualny Program spotkań międzyzakonnych w diecezjach, został opracowany w oparciu o założenia Programu duszpasterskiego w Kościele w Polsce. Zaproponowane tematy spotkań formacyjnych zostały zaczerpnięte z katechez Ojca Świętego Franciszka, wygłaszanych w ramach audiencji ogólnych w dniach od 9 kwietnia do 11 czerwca 2014 roku, poświęconych rozważaniom o darach Ducha Świętego. I tak, we wrześniu jesteśmy zaproszeni do pogłębienia prawdy o pięknie Osoby Ducha Świętego, Jego działaniu w sakramentach i Jego roli w naszej konsekracji. Na następne siedem miesięcy ( październik – kwiecień) zaproponowana jest refleksja nad kolejnymi darami Ducha Świętego i ich znaczeniu w naszym życiu. Miesiąc maj zaprasza do kontemplacji piękna Osoby Maryi – Oblubienicy Ducha Świętego, która jest wzorem życia według Ducha dla każdego z nas.

Cytaty – z Pisma Świętego, z nauczania Kościoła, oraz pewne myśli ujęte w punkty, chcą być jedynie inspiracją, sugestią dla planujących dzień skupienia w diecezji. Podobną, pomocniczą rolę, stanowi załączona Bibliografia i Aneks z modlitwami do Ducha Świętego.

Niech realizacja podobnej ścieżki formacyjnej będzie jednym z wyrazów jedności życia konsekrowanego w naszej Ojczyźnie – jedności z Kościołem i pomiędzy wspólnotami życia konsekrowanego.

Program spotkań międzyzakonnych

thumbnail of Program pracy rocznej 2017-2018