Kamień Krajeński: siostry elżbietanki uhonorowane przez marszałka kujawsko-pomorskiego

Marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki w sobotę, 27 sierpnia wręczył siostrom ze Zgromadzenia Sióstr Elżbietanek w Kamieniu Krajeńskim medal Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis. Siostry posługują na Zmieni Krajeńskiej już 150 lat, obecnie prowadzą tam Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie.

-„Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, mnie uczyniliście” – kierując się tymi słowami siostry elżbietanki z Kamienia Krajeńskiego realizują trudną, ale wspaniałą misję niesienia pomocy chorym i potrzebującym. W dniu ich jubileuszu dziękujemy im za pełną poświęcenia służbę na rzecz drugiego człowieka – mówił marszałek Piotr Całbecki podczas uroczystości wręczenia medalu.

Uroczystość odbyła się z okazji 150-lecia posługi sióstr w Kamieniu Krajeńskim. W obchodach uczestniczyli podopieczni Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie oraz ich rodzice. W ramach jubileuszowych obchodów w Kamieniu Krajeńskim odbyła się Msza święta w kolegiacie Świętych Apostołów Piotra i Pawła oraz Piknik Wdzięczności w ogrodzie DPS.

Siostry elżbietanki rozpoczęły działalność w Kamieniu Krajeńskim w 1866 roku w związku z epidemią cholery i potrzebą zapewnienia troskliwej opieki nad chorymi, ubogimi i ich rodzinami. Na przestrzeni lat pod opiekę sióstr trafiały zarówno dzieci, jak i osoby starsze. Elżbietanki systematycznie rozszerzały swoją działalność. Otworzyły przedszkole i szkołę, zapewniały opiekę chorym oraz podstawową opiekę medyczną. Z czasem dom prowadzony przez siostry przekształcony został w dom specjalny dla dzieci z upośledzeniem umysłowym.

Obecnie w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie w Kamieniu Krajeńskim siostry sprawują całodobową opiekę nad dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym (16 osób), znacznym (11 osób), głębokim (22 osoby) oraz dodatkowo współistniejącymi sprzężeniami, takimi jak: głuchota, niedowidzenie, epilepsja, porażenia mózgowe wielokończynowe, przykurcze i niedowłady kończyn dolnych i górnych, zespół Downa, mózgowe porażenie dziecięce i autyzm. Podopieczni placówki korzystają z rehabilitacji, uczą się i rozwijają w dostępnych sobie sferach. Oprócz zapewnienia całodobowej opieki podopiecznym, placówka organizuje też zajęcia świetlicowe, spacery, wycieczki, zabawy i gry sportowe.

Podopieczni elżbietanek z Kamienia Krajeńskiego dwukrotnie byli beneficjentami Marszałkowskiego Balu Dobroczynnego (w 2013 i 2016 roku). Suma wsparcia, które trafiło do DPS w Kamieniu Krajeńskim to ponad 193 tysiące złotych.

Za KAI